Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 16.11.11 - sak 4/11 - Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2011/9048
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Administrasjonsutvalget 16.11.11 4/11
Formannskapet 16.11.11 89/11

 

Rådmannens forslag til vedtak til Administrasjonsutvalget:
Saken tas til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak til Formannskapet:
Forslag til ”Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015” legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30. november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2011.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune PDF
  2. Forslag til Økonomireglement Levanger kommune PDF
  3. Forslag til avgifter og gebyrer 2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 bygger på vedtatt økonomiplan 2011-2014 og regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2012. Kommunestyret skal etter planen behandle Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i sitt møte 14. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 30. november.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjettdokumentet.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 10.11.2011 14:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051