Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 16.11.11

Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008 
Tid: kl. 10:00 (før formannskapets møte) - oppmøte

Sakliste som PDF - word - odt  (Budsjetthefte - Økonomireglement - Avgifter og gebyrer PDF) - protokoll som PDFSi DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 4/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 12+0 av 13.  

Oppmøte Administrasjonsutvalg
Navn Repr. Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna leder dna/krf x
Hans Heieraas sp nestleder sp x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/krf x
Arild Børseth dna medlem dna/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Leif-Ketil Lorentsen fagforbundet medlem x
Tove Randi Olsen fagforbundet medlem - forfall
Jens Syver Løvli utdann.forb. medlem x
Marte Løvli utdann.forb. medlem x
Hanne Ihler Toldnes sv vara x Karl Meinert Buchholdt

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi

 


 

 

PS 4/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 16.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.
      Til toppen av siden

Publisert: 04.03.2011 15:01 Sist endret: 02.02.2012 10:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051