Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 16.05.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Levanger rådhus, formannskapssalen
Dato: 16.05.12, kl. 13:00-13:20 -  før formannskapets møte

Sakliste som PDF    -   som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF    -  som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene  - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 6/12 Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 8. februar 2012 protokoll vedtak
PS 7/12 Revidert ansettelsesreglement utredning vedtak
PS 8/12 Kompetanseplan for barnehage og skole 2012 - 15 utredning vedtak
PS 9/12 Kompetanse og utviklingsplan for felles helse I Levanger kommune utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 + 2 av 13.  

Oppmøte Administrasjonsutvalg
Navn Repr. Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva ap leder ap/krf x
Hans Heieraas sp nestleder sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf - forfall
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Leif-Ketil Lorentsen fagforbundet medlem - forfall
Tove Randi Olsen fagforbundet medlem x
Jens Syver Løvli utdann.forb. medlem x
Marte Løvli utdann.forb. medlem x
Svein Erik Veie ap varamedlem ap/krf x Anne Grete Krogstad
May-Trude Venås fagforbundet varamedlem x Leif-Ketil Lorentsen

               

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Trude Marian Nøst kommunalsjef
Inger Johanne Uthus enhetsleder organisasjonsenheten
Hartvik Eliasson barnehagefagansvarlig


Rådmann Ola Stene orienterte om konsekvenser ved eventuell streik.
    Til toppen av siden

 

 

PS 6/12 Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 8. februar 2012

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 16.05.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 8. februar 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 8. februar 2012 godkjennes.
    Til toppen av siden

 

 

PS 7/12 Revidert ansettelsesreglement

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 16.05.2012

Forslag i møte:
Jens Syver Løvli fremmet følgende endringsforslag:
Reglementets punkt 3 – kunngjøring - følgende setnings strykes: ”Arbeidsgiver kan velge å lyse ut internt hvis det foreligger hjemmel for det.”
Ny setning: Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysing i kommunen tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, jfr. HTA 2.3.1.

Avstemning:
Innstillingen, med endringsforslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Administrasjonsutvalget i Verdal kommune og Levanger kommune, vedtar forslaget til revidert ansettelsesreglement for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune med følgende endring:
Reglementets punkt 3 – kunngjøring - følgende setnings strykes: ”Arbeidsgiver kan velge å lyse ut internt hvis det foreligger hjemmel for det.”
Ny setning: Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysing i kommunen tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, jfr. HTA 2.3.1.
    Til toppen av siden

 

 

PS 8/12 Kompetanseplan for barnehage og skole 2012 - 15

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 16.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kompetanseplan for barnehage og skole 2012 – 15 vedtas.
    Til toppen av siden

 

 

PS 9/12 Kompetanse og utviklingsplan for felles helse i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 16.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kompetanse og utviklingsplan for felles helse tas til etterretning.
    Til toppen av siden  

Publisert: 04.05.2012 16:05 Sist endret: 16.05.2012 14:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051