Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 15.01.20

Møterom hos Trekanten senter, Innherred entreprenør, 2 etasje
Kl. 12.40 - 13.15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/20 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 2/20 Referatsaker utredning vedtak
PS 3/20 Internasjonal strategi - Levanger kommune utredning vedtak
PS 4/20 Utvalg til evalueringsprosess helse og velferd - suppleringsvalg politisk medlem utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 3 av 13

Navn Parti Funksjon  Liste  Møtte Merknad
Anita Ravlo Sand sp leder sp/h/frp/krf x  
Nina Bakken Bye h nestleder sp/h/frp/krf x
Asbjørn Brustad sp medlem sp/h/frp/krf x
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf x
Torbjørn Stormoen sp medlem sp/h/frp/krf - forfall
Robert Svarva ap medlem ap - forfall
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap x
Gunnar Morten Løvås sv medlem sv/mdg/r/v x
Leif-Ketil Lorentsen LO medlem   - forfall
Jens-Syver Løvli UNIO medlem   x  
Laila Munkeby LO medlem   x  
Benny Andre Aasan UNIO medlem   x  
Vegard Austmo AP varamedlem ap x Robert Svarva
Geir Tore Persøy FRP varamedlem frp x Torbjørn Stormoen
Gunnhild Ø. Nesgård LO varamedlem   x Leif-Ketil Lorentsen

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Ingrid Soknes Aunet HR/-personalsjef  

 

Før administrasjonsutvalgets møte ble det holdt møte i styringsgruppen for kommuneplanarbeidet

Spørsmål fremmet i møtet:

Vegard Austmo (AP) stilte spørsmål angående kontrakter/rammeavtaler for bruk av vikarbyrå.

Kommunedirektøren besvarte spørsmålet.

Orientering:

 

 

PS 1/20 Valg til godkjenning/signering protokoll

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget – 15.01.20

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Astrid Juberg Vordal og Magne Nydal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Astrid Juberg Vordal og Magne Nydal
Til toppen av siden

 

PS 2/20 Referatsaker

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget – 15.01.20

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

PS 3/20 Internasjonal strategi - Levanger kommune

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget – 15.01.20

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Levanger kommune vil utvikle kommunens internasjonale samarbeid for å bidra til vennskap, fred og demokratibygging.
  2. Levanger kommune ser at de utfordringer vi står overfor krever felles innsats globalt og ønsker å lære av og bidra til ny kunnskap gjennom internasjonalt samarbeid.
  3. Kommunens strategi for internasjonalt samarbeid innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. For de enkelte fagområder innarbeides strategier og tiltak i kommunedelplanene.
    Til toppen av siden

 

PS 4/20 Utvalg til evalueringsprosess helse og velferd - suppleringsvalg politisk medlem

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget – 15.01.20

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem oppnevnes: Merethe Bøen-Flatås 

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Anita Ravlo Sand går ut av utvalget til evalueringsprosess helse og velferd.

Som nytt medlem oppnevnes: Merethe Bøen-Flatås
Til toppen av siden

Publisert: 20.08.2019 11:59 Sist endret: 27.01.2020 11:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051