Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 10.03.10

Møtested: Levanger rådhus, formannskapssalen
Dato: 10.03.2010, kl. 13:20-13:35
Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF - word

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 1/10 Administrasjonsutvalget som styringsgruppe - Sluttrapporter fra omstillingsprogrammet i 2009 utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 12 + 1 av 13. 

 

Oppmøte Administrasjonsutvalg
Navn Repr. Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna leder dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp nestleder dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Leif-Ketil Lorentsen fagforbundet medlem x
Tove Randi Olsen fagforbundet medlem x
Jens Syver Løvli utdann.forb. medlem x
Marte Løvli utdann.forb. medlem x
Olav Strid dna varamedlem 2 x Anne-Grethe Hojem

 


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær 

PS 1/10 Administrasjonsutvalget som styringsgruppe - Sluttrapporter fra omstillingsprogrammet i 2009

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 10.03.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Som styringsgruppe for omstillingsprogrammet tar administrasjonsutvalget sluttrapportene med rådmannens vurderinger til orientering.
  2. Styringsgruppa foreslår følgende videre framdrift:
    • Forslagene fra rådmannen sendes på høring fram til 1. mai 2010.
    • Rådmannen legger fram sak med sikte på behandling i formannskap 19. mai og kommunestyre 26. mai 2010.
Publisert: 04.03.2010 15:01 Sist endret: 12.05.2011 15:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051