Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 08.02.12 - sak 5/12 - Forslag til IA-mål 2011-2013

Hilde Skavdahl - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Skavdahl
Arkivref. 2011/521
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger arbeidsmiljøutvalg 21.11.11 11/34
Verdal arbeidsmiljøutvalg 21.11.11 33/11
Verdal administrasjonsutvalg 24.11.11 11/11
Administrasjonsutvalget 08.02.12 5/12

 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2011

BEHANDLING:
Behandling i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
De foreslåtte felles IA-mål for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas. 

Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Verdal Arbeidsmiljøutvalg - 21.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
De foreslåtte felles IA-mål for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas.

Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 21.11.2011
Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
De foreslåtte felles IA-mål for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas.  

Til toppen av siden  

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
De foreslåtte felles IA-mål for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas.

Vedlegg:

  1. Forslag til IA-mål 2011-2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
De sentrale partene, regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet, inngikk 24.02.2010 den tredje intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), med tilhørende ”Protokoll mellom partene i arbeidslivet om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen” (IA-protokollen).

Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune inngikk hver for seg ny lokal samarbeidsavtale med Arbeids- og velferdsetaten v/NAV Arbeidslivssenter 18.01.2011.  Avtaleperiodens varighet er tom. 2013. Gjennom samarbeidsavtalen har virksomhetene forpliktet seg til å fastsette og integrere egne mål for IA-arbeidet, da med bakgrunn i de tre sentralt fastsatte delmålene. Arbeidet med lokale målsettinger skal utarbeides i fellesskap mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte.
Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune nedsatte ei felles arbeidsgruppe, hvis mandat var å utrede mulighet for å utarbeide felles IA-mål samt dersom mulig, komme med forslag til felles mål.

Vurdering:
Med bakgrunn i evaluering av forrige avtaleperiodes målsettinger og måloppnåelse i kommunene, foreslås at IA-mål for perioden 2011-2013 er likelydende i kommunene. 
       Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.02.2012 15:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051