Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 08.02.12 - sak 2/12 - Revidert rutine for oppfølging av sykefravær i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune

Hilde Skavdahl - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Skavdahl
Arkivref. 2011/5764
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger arbeidsmiljøutvalg 21.11.11 11/34
Verdal arbeidsmiljøutvalg 21.11.11 33/11
Administrasjonsutvalget 08.02.12 2/12
Verdal administrasjonsutvalg

 

Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 21.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tas til orientering.

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tas til orientering.

Vedlegg:

  1. Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred Samkommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Nye regler for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere ble innført 1.juli 2011. Nye regler i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven innebærer nye og innskjerpede krav ovenfor de ulike aktørene.
Som arbeidsgiver har kommunene i medhold av lov plikt til å ha rutiner for å følge opp sykmeldte samt dokumentere at dette etterleves.
Som en følge av lovendringene fra 1.juli 2011 er rutinen for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere revidert slik at de lovpålagte oppgavene i sykefraværsarbeidet blir utført og dokumentert i samsvar med lovkravene.

Vurdering:
Reviderte rutiner tas til orientering.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.02.2012 15:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051