Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 08.02.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Levanger rådhus, formannskapssalen
Dato: 08.02.12, kl. 13:00-13:05 -  før formannskapets møte

Sakliste som PDF - word -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene  - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 1/12 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.2011 protokoll vedtak
PS 2/12 Revidert rutine for oppfølging av sykefravær i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune utredning vedtak
PS 3/12 Rullering av kompetanseplan for felles helse 2012 - 2015 utredning vedtak
PS 4/12 Omstillingsprosessen 2012 - mål og organisering utredning vedtak
PS 5/12 Forslag til IA-mål 2011-2013 utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11+1 av 13.  

Oppmøte Administrasjonsutvalg
Navn Repr. Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna leder dna/krf x
Hans Heieraas sp nestleder sp x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/krf x
Arild Børseth dna medlem dna/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem dna/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Leif-Ketil Lorentsen fagforbundet medlem - forfall
Tove Randi Olsen fagforbundet medlem x
Jens-Syver Løvli utdann.forb. medlem x
Marte Løvli utdann.forb. medlem x
Svein Erik Veie ap vara 1 ap/krf x Anne-Grethe Hojem

            

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef


Merknader:
Sak 3/12 ble trukket.
       Til toppen av siden

 


PS 1/12 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.2011

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 08.02.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 16. november 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 16. november 2011 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 2/12 Revidert rutine for oppfølging av sykefravær i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 08.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere tas til orientering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 3/12 Rullering av kompetanseplan for felles helse 2012 - 2015

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 08.02.2012

Saken trukket i møtet.
       Til toppen av siden

 

 

PS 4/12 Omstillingsprosessen 2012 - mål og organisering

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 08.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Administrasjonsutvalget slutter seg til mål og organisering for omstillingsprosesseen 2012 slik det er skissert i saksframlegget.
       Til toppen av siden

 

 

PS 5/12 Forslag til IA-mål 2011-2013

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 08.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
De foreslåtte felles IA-mål for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas.  
       Til toppen av siden

Publisert: 03.02.2012 09:57 Sist endret: 16.05.2012 14:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051