Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 07.09.11

Møtested: 1119 (v/kommunestyrsalen), 1. etg. rådhuset
Dato: 07.09.11, kl. 13:00-14:00, før formannskapets møte

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene  - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - "Ufrivillig deltid " utredning vedtak
PS 3/11 Prosjektsøknad "Saman om ein betre kommune" utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10+1 av 13. 

 

Oppmøte Administrasjonsutvalg
Navn Repr. Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna leder dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp nestleder dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x
Leif-Ketil Lorentsen fagforbundet medlem x
Tove Randi Olsen fagforbundet medlem x
Jens Syver Løvli utdann.forb. medlem x
Marte Løvli utdann.forb. medlem - forfall
Ragnhild Torun Skjerve sv varamedlem 3 sv x Jostein Trøite


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi


Orienteringer:

  • Regnskapsutviklingen i 2011 og arbeidet med økonomiplan 2012-2015 og Budsjett 2012 v/rådmannen - omstillingsbehov, tabell PDF


      Til toppen av siden

 


PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet "Ufrivillig deltid"

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 07.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

      Til toppen av siden

 

 

PS 3/11 Prosjektsøknad "Saman om ein betre kommune"

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 07.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Søknad opprettholdes.

      Til toppen av siden

Publisert: 04.03.2011 15:01 Sist endret: 16.05.2012 14:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051