Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 04.06.14

Møtested: Levanger rådhus, formannskapssalen
Dato: 04.06.13, kl. 13.00-13:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 2/14 Seniortiltak Levanger og ISK - revidering utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11+1 av 13

Oppmøte Administrasjonsutvalg
NavnRepr.FunksjonListeMøtteMerknad
Robert Svarva ap leder ap/krf x  
Hans Heieraas sp nestleder sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Leif-Ketil Lorentsen fagforbundet medlem   - forfall
Tove Randi Olsen fagforbundet medlem   - forfall
Jens Syver Løvli utdann.forb. medlem   x  
Rannveig Prins Andøl nsf medlem   x  
Lorents Gåsvær fagforbundet vara   x Tove Randi Olsen
Ingen vara fagforbundet     - Leif-Ketil Lorentsen

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Åsmund Brygfjeld   protokoll

 

 

PS 1/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg – 04.06.14

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll:

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll:

 

 

 

PS 2/14 Seniortiltak Levanger og ISK – revidering

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg – 04.06.14

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Nåværende seniorpolitiske tiltak for Levanger kommune og Innherred Samkommune avvikles fra og med 1.7.2014.  Avtaler om seniorpolitiske tiltak som allerede er inngått, avsluttes i tråd med gjeldende bestemmelser, dvs. utløper ved fødselsdato.
  2. Det innføres nye seniorpolitisk tiltak for Levanger kommune og Innherred Samkommune. Disse er harmonisert med Verdal kommunes seniorpolitiske tiltak gjeldende fra 1.2.2011.


Framlagt i møte:

Protokolltilførsel – Arbeidsmiljøutvalget i Levanger sak 30/14

Fagforeningene ber om at det settes ned ett parsammensatt utvalg som ser på seniorpolitiske tiltak og evaluerer disse, slik kan vi skape felles seniorpolitiske tiltak for Levanger kommune. Fagforeningene mener saken ikke er drøftet i hht. Hovedavtalens bestemmelser, og ivaretar således ikke intensjonene i hovedavtalen. Vi forventer at ordningen med seniorpolitiske retningslinjer for Levanger kommune håndheves i tråd med gjeldende bestemmelser inntil nytt vedtak foreligger. 

Forslag i møte:

Endret innstilling fra rådmannen:

…fra og med 1.7.2014 strykes.

Forslag til vedtak fra Jens Syver Løvli, Utdanningsforbundet:

Saken utsettes til et partssammensatt utvalg har fått evaluert dagens ordning, og vurdert eventuelle konsekvenser på lang og kort sikt, av å endre de seniorpolitiske tiltakene.

Avstemning:

Forslag til utsettelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til et partssammensatt utvalg har fått evaluert dagens ordning, og vurdert eventuelle konsekvenser på lang og kort sikt, av å endre de seniorpolitiske tiltakene. 

Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2013 11:45 Sist endret: 26.06.2014 08:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051