Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Møtekalender 2020 - Levanger kommune

Årshjul for Levanger kommune

Møtekalender 2019                                            

Møteplan 2020 (for-sak 130/19 - Vedtak PDF oppdateres ikke) Gå til aktuelt møte for å sjekke/melde forfall til dette møtet. Andre utvalg i venstre meny.

Møtekalender 2020 (saksnummer i parentes)

Driftsutvalg
Temaliste
Plan- og utvik-
lingsutvalg

Formannskap *

Kommunestyre
 22.01. (1-4) 22.01. (1-6) 15.01. (1-15) 29.01. (1-7)
12.02. (5-9) 12.02. (7-12) 29.01. (16-17) 2 26.02. (8-16) 1
3 11.03. (avlyst) 3 11.03. (avlyst) 05.02. (18-26) 3 18.03. (avlyst)
22.04. (10-22) 4 15.04. (dialogmøte) 04.03. (27-36) 3 2.-3.04. (avlyst)
13.05. (23-25) 22.04. (13-21) 12.03.20 (37) 5 29.04. (17-28)
17.06. (26-29)  13.05. (avlyst)7 18.03.20 (38-39)6 27.05. (29-37)
19.08. (30-32) 17.06. (13-21) 01.04. (40-45) 24.06. (38-50)
04.09. (33-34)11 19.08. (30-37) 23.04. (46-50) 23.09. (51-69)8
16.09. (35-39) 16.09. (38-42) 06.05. (51-59) 21.10. (70-78)
14.10. (40-42)15 14.10. (avlyst)16 20.05. (60-69) 02.12. (79-84)
11.11. (43-46) 11.11. (43-49) 10.06. (70-85) 16.12. (85-104)
09.12. (47-52) 09.12. (50-56) 12.08. (86-90)  
    26.08. (91-102)9  
    09.09. (102-112)  
    14.09. (113-116)12  
    17.09.20
- politikerverksted
 
    30.09. (117-125)
Økonomiseminar 13
 
    07.10. (126-132)  
    13.10. (133-135)14  
    Budsjett* 02.11. kun ADM17  
    04.11. (136-147)  
    18.11. (148-156)  
     09.12. (157-172)19  
   *  = FOR + Administrasjonsutvalg


Normale møtetidspunkt, onsdager: DU kl. 13, PU kl. 13, Formannskap kl. 13, Kommunestyre kl. 17, se hvert enkelt møte. Møtene er åpne for alle, jfr. Kommuneloven §11-5

Merknader til møtekalender 2020
NrMerknad
1 Kommunestyret 26.02.20 starter kl. 16 grunnet åpning av Marismartnan 2020
2 Ekstra Formannskap 29.01.20 - Overtakelse av privat barnehage
3 Utvalgsmøter berammet til 11.03.20, kommunestyret 18.03.20, og dialogseminar 02.-03.04.20 avlyst grunnet koronaviruset
4 Driftsutvalget 22.04.20 flyttet til 15.04.20. Driftsutvalget 15.04.20 flyttet tilbake til  22.04.
5 Ekstra formannskapsmøte 12.03.20,  - status og tiltak i forbindelse med koronautbruddet.
6  Ekstra formannskapsmøte 18.03.20 ,  - status og tiltak i forbindelse med koronautbruddet.
7 Berammet møte i plan- og utviklingsutvalget 13.5.20 avlyst grunnet få ferdigstilte saker.
8 Kommunestyret 23.09.20 starter kl. 14.00. I tillegg til ordinære saker holdes temamøte "Barneløftet".
9 Formannskapets møte 26.08.20 starter kl. 11.00 (tema budsjett)
10 Henvisning går ut
11 Ekstraordinært driftsutvalg 04.09.20 kl. 1500. Sak: Produksjonskjøkken i Levanger kommune - fremtidig struktur
12 Ekstraordinært formannskap 14.09.20 kl. 1100. Sak: Økonomirapportering 2. kvartal 2020
13 Økonomiseminar i forkant av formannskapets møte, kl. 8-12. 
14 Ekstraordinært formannskap 13.10.20 kl. 0900. Sak: Ansettelse kommunedirektør.
15 Dialogmøte med samarbeidsutvalg ved institusjoner og omsorgsbaser fra kl. 09.00-12.00. Ordinært møte i driftsutvalget fra kl. 13.00
16 Berammet møte i plan- og utviklingsutvalget 14.10.20 avlyst grunnet få ferdigstilte saker.
17 Administrasjonsutvalgets møte 28.10.20 flyttes til 02.11.20 kl. 13.00. Grunnet Arena Trøndelag. Sak: Presentasjon av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Formannskap samme dag avlyst. 
18 Temaliste 20/21 revidert 07.10.20 etter drøfting i Driftsutvalgets møte 19.08.20
19 Ekstraordinært formannskap 09.12.20 kl. 10.00. Behandling av pågående saker til kommunestyrets møte 16.12.20.

 
Andre møtekalendere:

Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2018 08:02 Sist endret: 07.01.2021 10:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051