Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Klagebehandling - Levanger kommune

KOM-SAK 001/02, 30.01.02 Intern klageordning

Vedtak:

Det foretas slik endring når det gjelder kommunal klagebehandling :

1. Dersom ikke annet fremgår av særlov, vil eventuelle klager på enkeltvedtak fattet i medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum, og som er fattet av politiske utvalg og komiteer, avgjøres av kommunestyret.

2. Dersom ikke annet fremgår av særlov, vil eventuelle klager på enkeltvedtak fattet i medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum, og som er fattet administrativt på bakgrunn av delegert myndighet, avgjøres av klagenemda.

3. Eventuelle klager på enkeltvedtak fattet av kommunestyret behandles av departementet, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, andre punktum.

4. For øvrig gjelder premissene i forbindelse med kommunal klagebehandling fastsatt av Levanger kommunestyre i sak nr. 97/93 av den 28.01.93.

Til toppen av siden 

Publisert: 13.02.2020 10:29 Sist endret: 13.02.2020 10:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051