Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Møtekalender Levanger kommune 2010

Andre råd, nemder og utvalg

(<2009)  - Møteplan 2010  -   (2011>)

Møtekalender 2010 (saksnummer i parentes)

Driftskomite
Plan- og
utviklingskomite

Formannskap

Kommunestyre
17.02 (01-07) 20.01 (01-11) 13.01 (01-09) 27.01 (01-06)
21.04 (08-15) 17.02 (12-18) 03.02 (10-13) 1 03.03 (07-09)
16.06 (16-18) 17.03 (19-29) 24.02 (14-15) 24.03 (10-12)
3 18.08. (19-23) 21.04 (30-44) 10.03 (16-21) 28.04 dialogsem.
08.09 (24-25) 2 12.05 (utsatt) 14.04 (22-32) 28.04 (13-17)
13.10 (26-30) 2 20.05 (45-52) 05.05 (33-40) 26.05 (18-31)
08.12 (31-36) 16.06 (53-57) 19.05 (41-51) 23.06 (32-44)
  6 18.08 (avlyst) 09.06 (52-64) 15.09 (45-49)
  08.09 (58-67) 4 16.06 (65-66) 20.10 (50-58)
  13.10 (68-73) 30.06 (67-75) 24.11 (59-67)
  8 10.11 (utsatt) 5 25.08 (76-84) 15.12 (68-76)
  8 17.11 (74-79) 22.09 (85-91)  
  08.12 (80-90) 06.10 (92-98)  
    7 27.10 (avlyst)  
    03.11 (99-103)  
    9 17.11 (104-114)  
    01.12 (115-118)  
    22.12 (119-121)  

 

Merknader til møtekalender 2010
NrMerknad
1 Da det er planlagt flere orienteringer til kommunestyret, har ordføreren satt opp et ekstra møte 3. mars 2010.
2 Komitelederen har i samråd med administrasjonen valgt å utsette møtet i plan- og utviklingskomiteen 12. mai, til torsdag 20. mai 2010.  Dette grunnet tidspress mellom aprilmøtet og maimøtet.
3 Komitelederen har etter samtale med administrasjonen valgt å sette opp et ekstraordinært møte i driftskomiteen den 18. august 2010. Dette for å behandle kommunedelplan oppvekst.
4 Ordføreren kaller med dette inn til ekstraordinært møte i formannskapet, onsdag 16. juni 2010 kl. 13.00, på formannskapssalen. Dette for å behandle sak ”Staup Natur og Aktivitetsbarnehage- kommunal overtakelse”, jfr. formannskapets sak 48/10
5 Det vil bli innkalt til ordinært møte i formannskapet den 25. august 2010. Utvida dag med befaring rundt i kommunen, må utsettes til 22. september 2010. Dette pga. møtekollisjoner den 25. august.
(Formannskapets møte 25. august 2010 utvides til en hel dag, hvor det i tillegg til avvikling av møte foretas befaring rundt i kommunen.)
6 Komitelederen har i samråd med administrasjonen, avlyst plan- og utviklingskomiteens møte 18. august. Dette grunnet få saker ferdig til behandling.
7 Ordføreren valgte å avlyse formannskapets møte 27. oktober 2010
8 Komitelederen har i samråd med administrasjonen valgt å utsette møtet i plan- og utviklingskomiteen 10. november, til onsdag 17. november kl. 15.00.
9 Ekstramøte i formannskapet den 17. november 2010 - for behandling av budsjett og økonomiplan


Til toppen av siden

Publisert: 08.10.2009 16:08 Sist endret: 24.10.2014 07:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051