Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Møtekalender Levanger kommune 2009

(<2008) Møtekalender 2009 (saksnummer i parentes)(2010>)

Driftskomite
Plan- og
utviklingskomite

Formannskap

Kommunestyre
21.01 (01-05) 21.01 (01-13) 14.01 (01-08) 28.01 (01-10)
18.03 (06-11) 11.02 (14-22) 1 02.-03.02 (00) 04.03 (11-21)
06.05 (12-15) 18.03 (23-35) 04.02 (09-16) 3 30.03 (00-00)
10.06 (16-17) 2 01.04 (36-41) 25.02 (17-23) 01.04 (22-24)
6 (24.06) (avlyst) 06.05 (42-51) 11.03 (24-31) 20.05 (25-36)
7 (09.09) (avlyst) 10.06 (52-60) 22.04 (32-44) 24.06 (37-47)
7 07.10 (18-28) 19.08 (61-75)  4 25.-28.04 (00) 02.09 (48-52)
04.11 (29-32) 9 (23.09) (avlyst) 13.05 (45-49) 12 14.10 (flyttet)
02.12 (33-40) 21.10 (76-84) 27.05 (50-56) 12 21.10 (53-56)
  04.11 (85-87) 5 (03.06) (flyttet) 11 02.-03.11 (flyt.)
  02.12 (88-95) 10.06 (57-57) 11 05.11 (oppl.)
    17.06 (58-66) 18.11 (57-62)
    12.08 (67-75) 09.12 (63-68)
    26.08 (76-81)  
    8 (16.09) (flyttet)  
    8 23.09 (82-87)  
    10 30.09 (88-92)  
    07.10 (93-99)  
    28.10 (100-104)  
    13 11.11 (avlyst)  
    16.11 (105-111)  
    25.11 (112-118)  
    16.12 (119-122)  

 

Merknader til møtekalender 2009
NrMerknad
1 02.-03.02.09 Dialogseminar med Verdal formannskap og Samkommunestyret i Åre, Sverige 
2 Ekstraordinært møte i plan- og utviklingskomiteen 1. april 2009 kl. 14.00 (før kommunestyrets møte).
Saker som vil bli satt opp til behandling er bl.a. ”Bebyggelsesplan for Trønderhallen” og ”Reguleringsplan Motocrossbane i Torsbustaden”. Møteinnkalling vil bli utsendt i uke 13.
3 30.03.09 Dialogseminar Kommunestyret
4 25.-28.04.09 Formannskapet på tur til Herzeg Novi, vennskapskommune
5 Formannskapsmøte berammet i opprinnelig møteplan til 03.06.09 ble av ordfører flyttet til 10.06.09
6 Utgår
Ekstraordinært møte i driftskomiteen onsdag 24. juni (i forkant av kommunestyremøtet)
Sak: Skolebruksplanen legges ut på høring
Det er lagt opp til følgende framdrift for skolebruksplanen sett i forhold til omstillingsarbeidet:
10. juni – DK får utkast til plan som styringsgruppe.
24. juni – e.o. DK-møte (i forkant av kommunestyremøtet) med en sak: Skolebruksplanen som sendes ut på høring med høringsfrist 31. august.
9. september – DK –møte: Skolebruksplanen behandles i etterkant av høringsrunden.
Med denne framdrifta vil rådmannen – om enn noe forsinket i forhold til de andre prosjektene få innspill til økonomiplana som rådmannen skal legge fram 16. september.
7 Komitéleder Per Anker Johansen har avlyst møtet i driftskomiteen den 9. september grunnet få saker. 
Nytt møte er berammet til 7. oktober
8 Ordføreren har av praktiske hensyn til saksforberedelser, flyttet formannskapets møte fra den 16.09.09 til den 23.09.09
9 Plan- og utviklingskomiteens møte 23. 09.09 avlyst, ingen saker klar for behandling

10

Ekstraordinært formannskapsmøte 30.09.09, innstilling til økonomiplan, jfr. admis 10.06.09, sak 7
11 (02.11-03.11.09 opplæring Kommunestyret)
Folkevalgtopplæringen den 2. og 3. november 2009 går ut.  Ny dato for folkevalgtopplæringsdag settes til torsdag 5. november 2009, kom-sak 52/09 - video
12 Formannskapets vedtok at kommunestyrets behandling av økonomiplanen ble utsatt fra 14. oktober til 21. oktober 2009, sak for-92/09
13

Ordføreren avlyste formannskapets møte 11. november 2009 pga få saker ferdigstilt.

 

Til toppen av siden  

tidligere møter>>  

Publisert: 08.10.2009 16:08 Sist endret: 06.01.2014 08:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051