Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Personlig skatteyter

Lenke Oversikt over dine inntekter og arbeidsforhold

Lenke Oversikt over dine krav og betalinger

Lenke Endre skattekort / forskuddsskatt

Lenke Datoer og frister personlig skatteyter

Lenke Ungdom, arbeid og skatt

Lenke Hvordan unngå restskatt?


Penger til gode?

Slik endrer du kontonummeret for utbetaling

Skjema: Klikk for skjema som PDF  for bankkontoopplysninger

Betalingsvansker - Hva skjer om du ikke betaler?
Du må betale selv om du har klaget på fastsettingen. Blir ikke restskatten betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter, og skatteoppkreverne vil sette i verk tiltak for å kreve inn skatten. Det betyr i praksis at vi iverksetter ett eller flere av følgende tiltak:

  • utleggsforretning
  • utleggstrekk
  • tvangssalg
  • konkursbegjæring
  • motregning


Gebyr og/eller betalingsanmerkning må påregnes ved iverksettelse av disse tiltakene. Hvis du ikke har betalt restskatten din på 3 år, kan du få reduksjon i pensjonspoeng.

Hvilke muligheter finnes i en vanskelig gjeldssituasjon?
Det kan søkes om betalingsavtale, betalingsutsettelse eller ettergivelse av skatt. Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
  • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
  • Tilbudet må være det beste du kan komme med
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning


I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Lenke Om vilkårene for betalingsavtale ( pkt. 3.1 og 3.2)

Søknadsskjema  Klikk for skjema som PDF  - innfordringshensyn

Hvis årsaken til betalingsproblemene er alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet, samlivsbrudd mv. må du dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine. Du kan da søke om lemping av skattekrav av hensyn til skyldner (rimelighetshensyn).

Lenke Om vilkårene ved søknad av hensyn til skyldneren her (se pkt. .1, 3.2 og 3.3)

Søknadsskjema  Klikk for skjema som PDF  - rimelighetshensyn

Har du betydelig gjeld som du mener du aldri vil ha mulighet til å betjene?
Da kan du søke om å få til en gjeldsordning med alle kreditorene. Dette kan være en utenrettslig eller rettslig gjeldsordning. NAV har gjeldsrådgivere som kan bistå deg. For å søke en rettslig gjeldsordning.
Til toppen av siden 

Publisert: 11.04.2018 10:06 Sist endret: 02.11.2020 15:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051