Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Anne Grete Wold

Anne Grete Wold - klikk for større foto   fagstillinger>

 

Personkort
funksjon/stilling kommunedirektørens stab
(utviklingsleder)
fungerende HR-sjef
medlem av arbeidsmiljøutvalget 2019-2023
arbeidssted Levanger rådhus
telefon arbeid  
mobiltelefon arbeid 99 10 06 69
e-post arbeid anne.grete.wold@levanger.kommune.no
merknad Forskning-, utvikling- og innovasjonskontakt (intern og ekstern), Prosjektledelse og prosessledelse, Prosjektveiledning, Statistikk og analysegrunnlag (Kostra, SSB, Ungdata m.v), Samfunnsanalyse, Utredninger, Kartlegginger og spørreundersøkelser (Questback m.v.), Tverrsektorielt folkehelsearbeid, Prosjektoversikt og prosjektstyring (kommer)
privatadresse  
telefon privat  
mobiltelefon privat  
e-post privat  
historikk rådmannens stab
faggruppe strategi og ledelsesstøtte
fungerende personalsjef fra 10.12.18
ISK, utviklingsstaben - samhandlingskoordinator til 31.12.17
HMS- og kvalitetskoordinator
permisjon til 01.06.13
vikar for Dina Von Heimburg ut august 2012
permisjon for å være prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet og innføringen av kvalitetslosen - fra 1.6.2008 til 31.12.10
ISK, organisasjon - HMS-koordinator
(vikar Gunn S. Wolden)

 
Fagstillinger

Monica Gausen - klikk for personkort
Monica Gausen

Sølvi Melvold - klikk for personkort
Sølvi Melvold

Vidar Solheim - klikk for personkort
Vidar Solheim

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Jon Ketil Vongraven


Til toppen av siden

 


Arbeidsgiverpolitikk, personal og HMS/kvalitetssystem, ivaretar bl.a.:

 • Lønnspolitiske spørsmål
 • Forum for tillitsvalgte
 • Forhandlinger/drøftinger
 • Helse, miljø og sikkerhetsrådgivning (HMS)
 • Personalspørsmål
 • Veiledning ift sykefravær
 • Det interne arbeidsmarked (DIA)
 • AMU
 • Kvalitetssystemet
 • Lov- og avtaleverk
 • Arbeidsgiverspørsmål
 • Inkluderende Arbeidsliv (IA).
 • Personforsikringer og personskademeldinger 
Publisert: 23.04.2009 20:15 Sist endret: 07.11.2019 12:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051