Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Marit Elisabeth Aksnes

Marit Elisabeth Aksnes - klikk for større foto   fagstillinger>
Personkort
funksjon/stilling kommunalsjef oppvekst og utdanning
medlem av vara arbeidsmiljøutvalget 2019-2023
arbeidssted Levanger rådhus
telefon arbeid  
mobiltelefon arbeid 41 67 77 04
e-post arbeid marit.elisabeth.aksnes@levanger.kommune.no
merknad Kommunalsjef oppvekst og utdanning har ansvar for grunnskoler, Enhet kommunale barnehager (9 barnehager), Barnehagemyndigheten (tilsyns- og godkjenningsmyndighet og forvaltning av statstilskudd for alle barnehager), Barne- og familietjenesten (Barnevern, Helsestasjons- og skolehelsetjeneste med svangerskapsomsorgen, fysio-og ergoterapi for barn, reisevaksinasjon, smittevern, Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) og Kommunepsykologer)
privatadresse  
telefon privat  
mobiltelefon privat  
e-post privat  
historikk barn og familie til 31.07.15
enhetsleder


Fagstillinger

Trude Austheim

Trude Austheim

Adrian Malmo
Adrian Malmo

Til toppen av siden

 
 • Barnehageopptak
 • Kontantstøtte
 • Tilsyn
 • Veiledning/rådgivning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Prosjektledelse
 • Kvalitetssikring og resultatoppfølging
 • Kommuneplanens oppvekstdel
 • Samarbeid friskoler
 • Tilskudd private barnehager
 • Krav, refusjoner
 • Enkeltvedtak
 • Styrer og rektormøter
 • Rapportere UDIR og Fylkesmannen
Publisert: 02.03.2009 12:33 Sist endret: 29.03.2022 08:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051