Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

FAU/SU/Elevråd

Rådsorganer ved Mule OS 2013-2014 - som PDF

FAU

 • Leder: Lena Lyngsaunet Alstad
 • Nestleder: Liv Merete Jenssen
 • Sekretær: Ingunn Olsnes Aune
 • Kasserer: Ada Kjernmoen Gran
 • Styremedlem: Johannes Bye
 • Styremedlem: Lillian Lund.
 • Styremedlem: Steinar Løvås


SU

 • Lena Alstad – Leder
 • Johannes Bye: Representant for foreldre
 • Irene Flatås: Representant for undervisningspersonalet
 • Nina Dagsvik: Representant for andre tilsette
 • Inez Lysne Næss: Representant for elevrådet
 • Vegard Austmo: Representant for kommunen
 • Bjørg Boneng: Representant for kommunen


Skolemiljøutvalg:

SU + 1 representant fra FAU og 1 representant fra elevråd


Elevråd:

 • 7.kl         Andreas Knoph Bye, Inez Lysne Næss
 • 6.kl         Selma Sliper Kjønstad, Henrik Grevskott
 • 5.kl         Ragne Leira, Sander Falstad
 • 4.kl         Dennis Sørmo, Aminah Nameer
 • 3.kl         Mats Nordal, Amalie Skjetnemark


SU
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste organ og her er alle partene i skolen representert; elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og kommunen (en av representantene for kommunen skal være rektor).
SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

FAU
FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets Arbeids Utvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Elevrådet
Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole. Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

 

 

 


Historikk


FAU 2012-2013

 • Leder: Katrine Amdahl  
 • Nestleder: Marit Kvam  
 • Kasserer: Ada Kjernmoen Gran 
 • Sekretær: Maria Lindseth  
 • Barnehagerepr.: Vegard Skjetnemark
 • Styremedlem: Lillian Lund
 • Styremedlem: Janne Haugen Bjørnmelen 


Samarbeidsutvalg (SU) 2012-2013

 • Maria Lindseth, leder
 • Irene Flatås, repr. undervisningspersonalet:
 • Nina Dagsvik, repr. for andre tilsatte:
 • Ingrid Olsen, repr. for tilsatte i barnehagen:
 • Håvard Lutdal, repr. fra foreldre barnehage:
 • Mathilde Bjørnmelen, repr. fra elevrådet:
 • Vegard Austmo, repr. fra kommunen, politisk, Anniken K. Haraldsen,vara
 • Heidi Jørstad og Hilde Føll, repr. fra kommunen


Skolemiljøutvalg 2012-2013

 • SU + 2 representanter fra FAU: Katrine Amdahl og Marianne Knoph Bye


Elevråd 2012-2013

 • 7. kl: Mathilde Bjørnmelen, leder
 • 7. kl.Morten Skjelstad
 • 6. kl:Inez Marie Lysne-Ness
 • 6. kl: Ragnhild Vangen Solfall
 • 5. kl: Sofie Olsnes Aune, sekretær
 • 4. kl: Hanna Nordahl
 • 4. kl: Henrik K. Gran
 • 3. kl: Otelie Kjønstad Sliper
 • 3. kl: Erik Salthammer
         Til toppen av siden

 

 

 

 

Til toppen av siden Historikk ------------------------------

2011-2012

FAU 2011-2012
Leder: Katrine Amdahl   
Nestleder: Marit Kvam   
Kasserer:Per Kåre Brenne  
Sekretær:Maria Lindseth   
Barnehagerepr.: Vegard Skjetnemark  
Styremedlem: Ada Kjernmoen Gran  
Styremedlem: Janne Haugen Bjørnmelen 

    
Samarbeidsutvalg (SU) 2011-2012
Leder: Maria Lindseth
Repr. undervisningspersonalet: Irene Flatås
Repr. for andre tilsatte: Nina Dagsvik
Repr. for tilsatte i barnehagen: Ingrid Olsen
Repr. fra foreldre barnehage: Anette Salthammer
Repr. fra elevrådet: Kristoffer Schei Bye
Repr. fra elevrådet: Synne Holmen
Repr. fra kommunen, politisk: Vegard Austmo,
Anniken K. Haraldsen, vara
Repr. fra kommunen, styrer  Heidi Jørstad
rektor Hilde Føll


Elevråd 2011-2012
7. kl: Kristoffer, leder
7. kl: Synne, sekretær
6. kl: Karen og Tage
5. kl: Sunniva og Kevin
4. kl: Petter og Stine
3. kl: Santa og Erik
       Til toppen av siden

Publisert: 08.09.2009 13:08 Sist endret: 19.12.2013 10:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051