Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Søknad om opptak

Du kan søke plass hele året, men frist for søknad om opptak fra skolestart 2020/2021 er 15. mai.

NB! Les nøye gjennom info nedenfor FØR du søker!

Søknad til Kulturskolen i Levanger (nye elever)Du som er elever eller har vært elev (for deg som er/har vært elev)

Der det ikke er ledig plass, settes eleven på venteliste. Ventelisten blir automatisk flyttet over til neste semester hvis ikke annen beskjed blir gitt.

Permisjon:
Elevens undervisningsavtale med kulturskolen er bindende for hele semsteret. Elever som av en eller annen årsak ikke kan fullføre påbegynt semester, kan søke om permisjon i inntil 1 år (2 semester). Frister er 1. mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Utmelding - skjema (word) - PDF
All utmelding skal skje skriftlig og kun til KiL`s administrasjon (IKKE til lærer)
Frister:  1. mai for høstsemesteret
             1. desember for vårsemesteret

NB! Hvis du slutter/ ikke møter i begynnelsen av et semester uten å ha gitt beskjed, må det betales et gebyr på kr 500,-. 

Undervisningslokaer:
Kulturskolelærerne har  undervisningslokaler i Kirkegata 11 og Musikkens Hus og ved noen av grunnskolene. Skolens administrasjon har kontor i Kirkegata 11 (tidligere Levanger skole). Hvor det er mulig, vil det også bli undervisning i skoletida.
Kulturskolens undervisningsår følger skoleruta.  Enkelte tilbud/kurs vil ha kortere varighet.


Friplasser - skjema (word) - PDF

Det blir tilbudt 5 friplasser i Kulturskolen, etter økonomiske kriterier.
Friplassen gjelder kun for 1 skoleår. Det kan ikke gis mer enn 1 friplass pr familie.
Friplassen gjelder kun elevavgiften - instrumentlån og annet materiell kommer i tillegg.

Søknadsfrist for skoleåret 2020/2021: 15. mai- søknadsskjema

NB! Les nøye gjennom undervisningstilbudene før du søker (merk det med aldersanbefalinger på de forskjellige disipliner)
Til toppen av siden

Publisert: 15.05.2014 15:07 Sist endret: 10.11.2020 15:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051