Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Om oss

Kulturskolen i Levanger har i dag

  • Omtrent 400 elever
  • 470 elevplasser i bruk
  • Fagtilbud gjennom hele året for både barn, ungdom og voksne
  • Kurs og workshops
  • 19 ansatte, fordelt på nesten 9 årsverk

Du kan lese mer om lærerne våre her 

Ansatte i kulturskolen i Levanger

Hvert år deltar elever og lærere i 70-80 kulturarrangementer i kommunen. Vi har små og store konserter og forestillinger, utstillinger, kurs og workshops. Vi samarbeider med andre aktører om UKM, Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken, Syngende kommune, Korps Camp og mange andre prosjekter.

 

Her i Kirkegata 11 holder vi til - mens vi drømmer om nytt kulturbygg:

Kirkegata 11

Vi har også noe undervisning på skoler rundt i kommunen.

 

Organisasjon

Administrasjonen i kulturskolen består i dag av rektor Tone Furunes Adde og konsulent Eva-Gunn Eide. Kulturskolen har eget samarbeidsutvalg og foreldreutvalg. Kulturskolen og kommunen er medlem av Norsk kulturskoleråd.

Kulturskolens vedtekter finner du her

Organisasjonskart:

Våre mål

Kulturskolen i Levanger skal gi barn og unge i Levanger de beste muligheter til å utvikle sine kunstneriske evner og iboende skaperkraft og bidra til at elevene utvikler en vedvarende interesse for kunst og kultur.

Vi skal gi elevene opplæring i tråd med intensjonene i gjeldende læreplanverk for grunnskole og videregående skole og Rammeplanen for kulturskolene

Vi skal være et kulturelt ressurssenter for kommunens innbyggere

Vi skal ha et godt samarbeid med barnehager, grunnskole, videregående skole, Nord universitet og kommunens frivillige kulturliv.

Vi arbeider mot å nå det nasjonale satsningsmålet for grunnskoledeltakelse på 30 %

 

Miljøfyrtårn

Kulturskolen i Levanger er miljøsertifisert etter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.
Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. Vi oppfordrer våre elever og heimer til å bidra i dette arbeidet, ved samkjøring til kulturskolen, redusert papirforbruk og søppelsortering.

Litt historikk

Kulturskolen i Levanger ble startet i 1974 som en ren musikkskole. Fra 1995 ble det opprettet faste tilbud i andre kunstfag-disipliner og skolen fikk navnet Musikk- og kulturskole. I 2002 ble navnet «Kulturskolen i Levanger», organisert under kulturetaten (kulturenheten i dag).

Publisert: 07.03.2016 09:52 Sist endret: 04.02.2022 10:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051