Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Fagtilbud

Hør lærer Sivert oppfordre til å søke på kulturskolen - Video


Infoskriv - felles

For neste skoleår
Tilbudene i kulturskolen er åpne å søke på for alle barn og unge fra de er 4 år. Se for hver disiplin hvor gamle man kan være for å søke. Kulturskolen har i mange år også hatt dansetilbud for voksne og sang- og musikkgrupper for psykisk utviklingshemmede. Så sant det blir store nok grupper fra samme distrikt forsøkes det å holde en desentralisert profil med undervisning ved nærmeste skole.

Kulturskolen har sin administrasjon og undervisningslokaler i Kirkegt. 11 (tidligere Levanger barneskole). En del undervisning er også lagt til Musikkens Hus og grunnskolene i kommunen.

Kulturskolen har ca. 400 elever våren 2020, fordelt på musikktilbud/instrumentalopplæring, sang, flere danse-disipliner, Kunstverkstedet med tegning-maling-skulptur og drama/teater. I tillegg til kulturskolens faste tilbud blir det også gitt undervisning i samarbeid med barnehager, skoler, Levanger Korpsforum og Frol Symfoniorkester. Nye nasjonale planer er under utarbeidelse for kulturskolene der det tas høyde for at de skal være lokale kulturelle ressurssenter i sine kommuner

 

Kulturskolen i Levanger ønsker å være en sentral organisasjon i samfunnsutviklingen i kommunen og skal medvirke til at innbyggerne får mulighet til estetisk opplevelse og ferdighet.

I den tiden du er elev hos oss ønsker vi å legge til rette for at du får:

  • En best mulig faglig og personlig utvikling
  • En aktiv og meningsfylt fritid
  • Et grunnlag for varige aktivitets- og yrkesvalg innen de områdene vi gir tilbud om
  • Oppleve trivsel og mestring 


Undervisningen foregår hovedsakelig i grupper og hver time varer 30-45 minutter. Innen noen disipliner kan det være aktuelt med enkeltundervisning, og undervisningstid vil da bli mindre enn 45 minutter (minimum 22 min). I større grupper i dans, drama/teater, visuelle kunstfag/kunstverkstedet og sjonglering kan det være noe lengre undervisningsøkter. For å gi en mest mulig tilpasset undervisning vil også undervisningslengde innen enkelte disipliner kunne variere noe etter alder.

 Vilkår:

  • Påmeldingen er bindende
  • Dersom du likevel ønsker å si opp plassen, må dette gjøres skriftlig (eget skjema) - merk frister.
  • Elevpenger betales 2 ganger i året, og refunderes ikke dersom eleven slutter i løpet av året
  • Det kan innvilges permisjon etter søknad. Se frister.
  • Pris på elevpengene fastsettes av kommunestyret

 

Publisert: 07.03.2016 09:53 Sist endret: 07.05.2020 11:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051