Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kulturskolen i Levanger

Følg oss på Facebook Facebook

Kulturskolen i Levanger er et lovfestet kommunalt tilbud og tilbyr opplæring i dans, sang, musikk, drama/teater, visuelle kunstfag og sjonglering. Kulturskolen samarbeider med frivillig kulturliv, det øvrige profesjonelle kulturlivet, skolene og barnehagene i kommunen

Kulturskolens hovedmålgruppe er barn og unge til og med videregående skole-alder.

Elever fra andre kommuner kan få plass når bostedskommunen dekker kostnaden (musikk) og/eller ved ledig kapasitet på gruppetilbud (dans, drama/teater, visuelle kunstfag, sjonglering).

Eventuelle kortere kurs for barn og voksne offentliggjøres med egen utlysning og egne priser (eks.: film/video/animasjon, skapende skriving, musikaloppsettinger, hiphop/streetdance).

_________________________________________________________________

Coronavirus og undervisning på nett:
KULTURSKOLEN ER FORTSATT STENGT!!
Regjeringen har vedtatt å forlenge tiltakene med stengte skoler, barnehager og å holde avstand mellom oss skal fortsette til og med 13. april. Vi oppfordrer alle til å følge de retningslinjer som er gitt, se ellers info på kommunens hjemmeside.

Alle elever skal få/ har fått tilbud om nettundervisning. Ta kontakt med lærer om ikke har mottatt info. Info blir gitt via speedadmin. Logg dere inn med brukernavn og passord på www.speedadmin.dk  - velg kulturskolen i Levanger. Både foreldre og elever kan logge seg inn. Brukernavnet er fødselsdato - ddmmåå - trykk "glemt passord" hvis du ikke husker det og ny påloggingsinfo blir sendt på den e--postadressen som er registrert på elev eller foresatt. Når dere kommer inn, så finner dere leksa i fanen - LEKSESETT. Håper mange får stor nytte av nettundervisningen. Ta kontakt med kulturskolen på e-post: kulturskolen@levanger.kommune.no hvis du ikke får logget deg på
Lykke til alle sammen! :-)
 

__________________________________________________________________

OBS!

Det er gjennomkjøring/ parkering FORBUDT i Kirkegata 11!

Ber derfor om at det ikke kjøres inn på skolegården men at barna slippes av i "lomma" foran innkjørsla til skolegården. Foreldre som må vente på sitt barn, må parkere nedenfor kirka.
 .....................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 11.06.2009 14:53 Sist endret: 26.03.2020 15:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051