Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Om Staup helsehus


Helsehuset har til sammen 44 døgnplasser, fordelt på 4 avdelinger. Dette er kommunale korttidsplasser for palliasjon (aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid), rehabilitering, behandling, utredning, avlastning og demens. Kommunens akutte døgnplasser er også lokalisert her.

I flotte omgivelser på Staup er det bygget et tidsriktig og moderne helsehus med ambisjoner om å kunne gi et spesielt godt helsefremmende tilbud til våre innbyggere. Målet med etableringen er å styrke helsetilbudet og bidra til mindre oppdelte tjenester, samt forbedre behandlingsforløp med fokus på ressurser og mestring. Vi ser at nye oppgaver og ansvar krever at vi etablerer et nytt kompetansemiljø med tverrfaglig fokus for å gi retning for den totale tjenesteutviklingen i kommunen.

Helsehuset har som mål å tilby tjenester som tilrettelegger for at den enkelte innbygger skal kunne mestre sin egen hverdag på best mulig måte.

«Vår visjon er å skape et moderne og fremtidsrettet helsehus på Staup - et attraktivt og forbilledlig sted tuftet på nærhet, åpenhet og med høy miljø- og trivselsfaktor for alle»

Staup helsehus - klikk for flere foto

Publisert: 14.02.2017 11:01 Sist endret: 22.02.2017 12:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051