Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger voksenopplæring

Levanger voksenopplæring er en kommunal skole for voksne innvandrere over 16 år, og er en avdeling i Innvandrertjenesten i Levanger kommune.

Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og har tilbud om 2-årig, eksamensrettet grunnskole for voksne. Det er ca. 180 elever fra omlag 35 land, og det snakkes 15 forskjellige språk på skolen.

Skolen har en egen skoleavis, Nordlig Regnbue, som kommer ut som en del av avisa Innherred hver lørdag. Skolen har et nært samarbeid med flyktningtjenesten i kommunen og Leira mottak.

 

Grunnskoleopplæring for voksne

Etter opplæringslovens § 4A-1 har de som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring rett til slik opplæring. For flere detaljer se lenke til opplæringsloven. Det er Levanger voksenopplæring som gir denne tjenesten.
Søknadsskjema.
Søknadsfrist: 15. mai

 

Spesialundervisning

Etter opplæringslovens § 4A-2 har voksne som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, rett til spesialundervisning. Dette gjelder også ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og lese- og skrivevansker (LOGOS-testing).
Det er rektor ved Levanger voksenopplæring som fatter enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.

 

Adresse :

Levanger voksenopplæring 

Staupslia 41 

7603 Levanger

E-post:levanger.voksenopplaring@levanger.kommune.no

Tlf kontor: 74053450

 

Finn oss:

Levanger voksenopplæring (Lenke til kart på gule sider)

Grunnskoler i Levanger

 

Søknadsskjema for nybegynnere med rett og plikt til norskopplæring:

Skjema  

 

Publisert: 26.05.2009 11:58 Sist endret: 27.04.2016 10:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051