Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

TOA

Velkommen til TOA  - spesialpedagogisk avdeling
"Et tilbud for funksjonshemmede barn og unge."

En presentasjon av TOA

MÅL
Overordnet mål
Gjeldende lov og regelverk.

Generelle mål
Gi eleven kompetanse til å kunne ta del i det samfunnet de hører til i.

Individuelle mål
Gi elevene opplæring ut fra forutsetninger og egenart.
Trivsel og tilhørighet.


SENTRALE OPPLÆRINGSOMRÅDER
• Kommunikasjon
• Dagliglivets ferdigheter
• Sosiale ferdigheter
• Sansestimulering
• Mobilitet og fysiske ferdigheter
• Særtrening
• Fagkunnskap


HVEM
Førskolebarn
Grunnskoleelever

Alle elever har sosial tilhørighet
i sin gruppe i barnehage, barneskole og ungdomsskole. 

PERSONALET
Spesialpedagoger
Hjelpevernepleier
Assistenter

SAMARBEIDSPARTNERE
Foreldre
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Avlastningsbolig
P.P.T.
Habteam for barn
Kompetansesenter
Ansvarsgrupper

ORGANISERING
Spesialpedagogisk avdeling,TOA,
er en del av Frol barneskole,
med felles administrasjon, råd og utvalg.

Heltids elever
Deltids elever

Elever på timer med egen lærer.

Publisert: 07.05.2009 10:39 Sist endret: 18.01.2017 13:40 Opprettet av Torkjel Øyen
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051