Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skolefritidsordningen SFO

Velkommen til SFO.

Målsettinger:

  • At barna skal føle seg trygge og trives på SFO
  • At barna skal føle ansvar, og holde orden på sine egne, SFO`s og andre sine eiendeler
  • At vi skal ha det trivelig og artig sammen på SFO
  • At vi skal bidra til at barna blir glad i og kjent med skolens nærmiljø gjennom regelmessig bruk av det
  • Å hjelpe barna med å bli gode venner gjennom å føle ansvar, omsorg og respekt for hverandre

SFO-dagen vil også inneholde tilrettelagte aktiviteter, f.eks. fysisk aktivitet, baking, sløyd, forming, musikk, drama m.m.

Vi er opptatt av at ungene selv skal få være med å bestemme hva vi skal gjøre på SFO – tida på SFO er jo deres fritid.

Det er viktig for oss at ungene trives!

Søknad
Registrer søknad om plass / endring av plass / oppsigelse av plass her

Søknadsfrist for hovedopptak skoleåret 2020/2021 er 15.mai 2020. Det er for øvrig mulig å søke om SFO-plass hele året, og søknad innvilges så fremt vi har ledig kapasitet ut fra bemanning som bestemmes når hovedopptaket er ferdig. Når eleven har fått plass på, vil denne gå til eleven går ut 4. trinn om den ikke sies opp. Levanger kommune praktiserer tre måneders oppsigelsestid.

SFO gir tilbud ved behov i alle skolens ferier, med unntak av stengt uke 28 - 31, julaften, nyttårsaften, og 6 planleggingsdager i løpet av året. Planleggingsdagene er de samme som for skolen for øvrig.

Priser og åpningstider:
Det koster for tiden 2680,- pr måned for hel plass og 1870.- for plass inntil 3 dager i uka

(+ henholdsvis 160,- og 90,- for kost). Det gis 30% søskenmoderasjon på den billigste plassen.

Ved ledig kapasitet er det også mulig å kjøpe enkeltdager for 225,- per dag.

Dette skoleåret er åpningstiden fra kl. 0645 – 0830 om morgenen, og fra skoledagens slutt og fram til kl. 16.30. I skoleferier har vi åpent fra kl. 0700 – 1600

Sommer-SFO

Påmelding til sommerSFO skjer via SchoolLink. Påmelding åpner 1. mai, siste frist for påmelding 31. mai.

Pris 240,- pr dag

Sommer-SFO er forbeholdt barn som søker eller allerede har ordinær SFO-plass. Elever som begynner på 1.trinn i august kan begynne på sommer- SFO fra 1.august 2022.

Åpningstider sommer-SFO: 0700 - 1600.

Før sommerstengt i 4 uker

22, 23, 24, 27, 28, 29, 30,(juni), 1.juli

Etter sommerstengt, før ordinær skolestart:

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12 august

NB: Planleggingsdager 15, 16 og 17. august. SFO IKKE åpent.

 

Ordinær oppstart SFO 18.august.

 

Vil du/dere vite mer om Frol SFO?

Kontakt: Frode Bergeland mob 40873550 frode.bergeland@levanger.kommune.noSkolefritidsordningen i Levanger kommune

Vedtekter Levanger kommune

Kunnskapsdepartementet: Skolefritidsordningen (SFO)

Publisert: 07.05.2009 10:40 Sist endret: 03.05.2022 09:17 Opprettet av Torkjel Øyen
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051