Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Profil

Tema arbeid:

Vi jobber med tema som barna er interessert i og har behov for.

  • Via samspill og observasjoner av barn og barnegrupper får vi innsikt i hva de er interessert i og har behov for, som legger grunnlag for valg av tema.
  • Det vil si at vi kan jobbe med flere tema samtidig ut fra barnas interesser og behov.


Hvordan jobber vi med de ulike temaene?

  • Vi har ikke detaljert årsplan, men en årsplan med overordnet mål, der innholdet skapes underveis i løpet av året
  • Vi har dynamiske grupper som jobber med ulike tema over tid.
  • Vi prøver å la barnet stake ut veien, og vi voksne prøver å være nysgjerrig sammen med barna.


Antall, rom og form med kunst, musikk og kreativitet:
Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter vil vi at barna skal utvikle sin matematiske kompetanse via bl.a. leik, eksperimentering og hverdagsaktiviteter, kunst, musikk og kreativitet.

Tuv barnehage er aktivt med i Levanger kommune sin satsing på dette området. Det synes i hverdagen!

 Til toppen av sidenIKT:
Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek og læring, kommunikasjon og samhandling, og innhenting og utvikling av kunnskap.

Vi har fokus på at det ikke er det samme som at 1 og 1 barn skal sitte bak hver sin skjerm – barna skal være aktive medskapere der de konstruerer sin egen kunnskap, sammen med andre barn og delaktige voksne.
Vi vil at kreativt bruk av IKT skal bli en naturlig del av hverdagen sammen med andre arbeidsmåtene.

 Til toppen av sidenDe utrolige årene:
Personalet ved Tuv barnehage er skolert og bruker programmet De utrolige årene. Programmet fremmer emosjonelle og sosiale ferdigheter hos barna, og skaper gode relasjoner. Vi er skolert for å jobbe forebyggende – vi roser/har fokus på ønsket atferd, gir naboros og vi kan lage planer for å få en felles forståelse hvordan vi sammen kan fremme ønsket atferd -, men samtidig, om nødvendig søke tidlig hjelp fra faginstanser.

 Til toppen av sidenFysisk aktivitet og måltid:
Tuv barnehage er så heldig å ha tilgang til en gymsal. Den blir brukt hver dag. Hver morgen er vi gymsalen der målet er at blodpumpa får fart. I tillegg går vi i gymsalen med små grupper, for leik og aktivitet.

Vi er ute hver dag, og tilsier været noe annet så går vi i gymsalen. 1 dag i uka er vi på tur til skogen/nærområdet.

Vi serverer hjemmebakt brød, med sunt pålegg (prim og gomme skal ikke være på bordet hver dag). 1 dag i uka serveres det et varmt måltid med sunne og gode ingredienser. Ved fest og høytider unngår vi kaker med sukker, men har fruktspyd, smootie, pizza og lignende

Klikk for større foto
 Til toppen av siden

Publisert: 12.09.2013 12:34 Sist endret: 12.09.2013 12:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051