Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skolefritidsordning Tuv skole - historikk

 

 

 

 

Tuv skole nedlagt fra juni 2013!

Barn særegne behov, målsetting for SFO, samt den organiserte hverdagen for barn, gjør at vi i SFO tillegger leiken stor plass.

Innholdet i SFO bestemmes i stor grad av barnas behov, og vi som arbeider her vil legge forholdene til rette slik at det finnes et tilbud om aktiviteter for alle. Det er barnas fritid vi skal ta vare på, så vi vil være fleksible i organiseringen av SFO-dagen.

Den første tiden vil vi legge stor vekt på å bli kjent med de nye barna, slik at de kan bli trygge, finne seg godt til rette og føle tilhørlighet hos oss.

 

Dagsrytme:

 

07.00-08.15      Frileik, frokost. Går ut en tur før skolestart.

13.00-14.00      Frileik. Som regel er vi ute i denne tiden. Leksehjelp 3 dager i uka

14.00-14.15      Felles måltid.

14.15-16.00      Lekser, organisert aktivitet, frileik og rydding.

 

Frileik:

 

Barna bestemmer i stor grad selv om de vil leike ute eller inne, men i tida mellom skoleslutt og mat, ser vi helst at de er ute. Vi voksne er med og prøver så godt vi kan å legge forholdene til rette for gode og varierte samspillsituasjoner. Eventuelle konflikter prøver vi å løse der og da. Enkelte ganger kan det likevel være vanskelig og få full oversikt. Dersom dere foreldre hører om ting som har skjedd, setter vi stor pris på at dere sier i fra til oss. I uteleiken er vi mye sammen med barnehagen, og personalgruppa samarbeider om å ha oversikt.

 

 

Måltid:

 

De som ønsker kan spise medbrakt frokost når de kommer til SFO.

Klokka 14.00 er det felles måltid.  

 

 

Ukeaktiviteter:

 

Forming:      Vi legger fram og hjelper til med ulike formingsprodukt. Det er opp til            

                       barna selv om de ønsker å delta.

 

Gymsal:         En dag i uke vil vi ha gymsal-aktiviteter. For det meste frileik.(Prioriterer

                        uteleik når det er fint vær).

 

 

 

 

Publisert: 07.05.2009 10:06 Sist endret: 11.08.2014 14:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051