Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Ekne barneskole

Velkommen til skolestart torsdag 18.08.22

  • 1.trinn kl. 09.00-12.45
  • 2.-7.trinn kl. 08.00-12.45

Ekne sanitetsforening vil servere lunsj kl. 10.30, påsmurte baguetter.
Dvs. elevene trenger ikke matpakke denne dagen.

SFO vil gå som normalt første skoledag, dvs. 07.00-08.00 og 12.45-16.15.

Ekne barneskole er en fådelt barneskole med 60 elever skoleåret 2022-2023.
På Ekne er vi opptatt av vennskap, utdanning og dannelse.
Akronymet for Ekne (Engasjement, kunnskapslyst, nysgjerrighet, empati) symboliserer våre verdier.
Ekne barneskole skal være en trygg plass for alle. 


Formålet med opplæringa

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samråd og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tligjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfal og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi de utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Det er viktig å ha formålet med opplæringa klart for seg. Dette jobber vi for å nå hver eneste dag, året igjennom.

Ekne barneskole er en fådelt barneskole med 58 elever skoleåret 2021-2022. På Ekne er vi opptatt av vennskap, utdanning og dannelse. Akronymet for Ekne (Engasjement, kunnskapslyst, nysgjerrighet, empati) symboliserer våre verdier. Ekne barneskole skal være en trygg plass for alle.

 

Klikk for flere foto

Skolen har flotte turmuligheter med gangavstand til sjø og skog, og har en egen gapahuk i strandkanten. Ballbingen brukes flittig både i skoletida og på fritida. Skolens store sjakkspill tas ofte i bruk. Vi har også et stor uteområde med gode muligheter for variert aktivitet. Målet om sunne og friske elever står sterkt hos oss, og da er det viktig med godt tilrettelagte aktivitetsmuligheter.

Skolen blir flittig brukt på kveldstid og er et samlingspunkt i bygda. 4H, skolemusikk, Kor 7624 og idrettslag er noen av de som bruker skolen vår. 
Til toppen av siden


Ekne skole til topps i stor sjakkturnering


Ekne skole 200 år i 2015

1815 - 2015


Til toppen av siden

Publisert: 07.05.2009 10:05 Sist endret: 10.08.2022 13:53 Opprettet av Eva Skauge
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051