Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Distrikt sør - organisering

  

  

  

Historisk -

organisering til 1. september 2013

 

Erstattet av Institusjonstjenester, Hjemmetjenester og Habilitering

 

 

 

Organisasjonskart Distrikt sør

Enhetsleder: Jørgen Worum

Saksbehandlere
Kristin Burheim
Anlaug Heggstad Zubovic

Merkantile:
Tine Ringstad (Skogn)
Inger Breifossmo (Skogn)
Hilde Veie Flekstad ( Åsen)

Skogn helsetun: 74 05 39 00 - Åsvegen 5: 74 05 39 28 


Skogn helsetun
Bofellesskap Åsvegen 7
Avdelingsleder Elin Tuseth

Hjemmetjenesten Skogn
Nattpatruljen
Avdelingsleder Elin Tuseth

Bofellesskap Åsvegen 5
Botiltak
Brukerstyrt personlig assistent
Kristin Burheim

Kjøkken Skogn helsetun
Avdelingsleder Arne Barstad

Skogn helsetun:
42 sykehjemsplasser inkludert 15 plasser for demente i skjermet enhet.
Korttidsopphold og avlastningsopphold
Plasser tildeles av ei felles inntaksnemd for hele kommunen som har møte en gang pr uke.
Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre på tirsdager og torsdager
Tlf 74 05 39 00

Kjøkken Skogn helsetun
Produksjon av middag og tørrmat til Skogn helsetun og hjemmeboende i tilhørende geografisk område.
Tlf  74 05 39 09

Hjemmetjenesten Skogn
Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp).
Trygghetsalarm
Tlf 74 05 39 00

Bofellesskap Åsveien 5
5 boliger for mennesker med nedsatt funksjonshemming.
Tlf 74 05 39 28

Bofellesskap Åsveien7
6 boliger med døgnbemanning for mennesker med psykiske lidelser.

Åsen helsetun - informasjon i PDFÅsen helsetun: 74 05 39 40

Åsen helsetun - informasjon PDF

Åsen helsetun med hjemmetjenester
Avdelingsleder Randi Merete Aae

Kjøkken Åsen helsetun
Avdelingsleder Anne Undlien

Åsen helsetun:
20 sykehjemsplasser
Korttidsopphold og avlastningsopphold
Plasser tildeles av ei felles inntaksnemd for hele kommunen som har møte en gang pr uke.
Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre på mandager og fredager.
Tlf 740 53940

Kjøkken Åsen helsetun:
Produksjon av middag og tørrmat til Åsen helsetun og hjemmeboende i tilhørende geografisk område.
Tlf  740 53945

Hjemmetjenesten Åsen:
Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp)
Trygghetsalarm
Tlf 740 53940

--------------------------

Botiltak og Brukerstyrt personlig assistent
Ulike botiltak samt tjenesten brukerstyrt personlig assistanse for Distrikt Sør
Tlf 74 05 39 00

Nattpatrulje som er felles for hele kommunen.
Kontaktperson for tjeneste fra nattpatruljen blir avdelingsleder/saksbehandler i det hjemme-tjenestedistriktet der en bor.
       Til toppen av siden

Publisert: 26.03.2009 16:03 Sist endret: 27.02.2017 14:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051