Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Distrikt sentrum - Ytterøy (DSY) - organisering

 

 

 

Historisk -

organisering til 1. september 2013

 

Erstattet av Institusjonstjenester, Hjemmetjenester og Habilitering

 

 

 

 

Organisasjonskart Distrikt Sentru-Ytterøy

Telefonnr. 74 05 31 00 hele døgnet.
Baselokaler ved Levanger Bo og Aktivitetssenter (LBAS).

Enhetsleder: Lars Kverkild

Merkantil:
Marit Helene Einarsen
Anne Steinsmo Røkke
Linda Nøstvold Svendgård
Marit Skoglund


Levanger Bo- og Aktivitetssenter - informasjon i PDFLevanger Bo- og Aktivitetssenter:
Hjemmesykepleien Sone Sentrum
2 bokollektiv (20 omsorgsboliger) med heldøgns omsorg
Aktivitetstilbud - brosjyre PDF
Sentralkjøkken, Levanger Bo- og Aktivitetssenter:
Kantinedrift, matombringing, catering/utleie
Verneombud: Vigdis Braathen

Ytterøy Helsestun - informasjon i PDFYtterøy Helsetun:
Sykeheim, 10 plasser
Omsorgsboliger, 13 boliger, inkl. 2 omsorgsbolig med heldøgns omsorg
Hjemmetjenester
Tjenestene i sykeheimen og hjemmetjenesten på Ytterøy ytes av et felles arbeidslag.
Verneombud: Mari A Viken

Ytterøy helsetun - klikk for større foto

Avlastningsenheten:
Avlastingsbolig for barn og unge, institusjon som gir tilbud til tjenestemottakere i hele Levanger kommune
Okkenhaugveien 20A yter hjemmetjenester til utviklingshemmede.
Søknad om tjenestene støttekontakt og privat avlastning saksbehandles i det distriktet der søkeren bor, men tjenesten er organisert i Distrikt Sentrum Ytterøy.
Verneombud: Dag Arthur Råde

----------------------

Presentasjon i Driftskomiteens møte 14.03.12 v/enhetsleder Lars Kverkild - presentasjon PDF - velferdsteknologi PDF
       Til toppen av siden

Publisert: 26.03.2009 16:05 Sist endret: 27.02.2017 14:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051