Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Gul 3-4 år - Grønn skolestartere

Base grønn består av 12 barn født i 2016, 2017 og 2018. Det er 4 jenter, og 8 gutter. Base gul består av 18 barn født i 2016, 2017 og 2018. Det er 7 jenter, og 11 gutter. Avdelingen består totalt av 30 barn. Vi velger å dele avdelingen i 2 grupper i store deler av dagen for å få bedre tid til hvert enkelt barn, for å sikre at barnet blir sett og for å styrke barnas gruppetilhørighet. Hvis vi ser at det utvikler seg sterke vennskap på tvers av gruppene, eller at vi opplever ubalanse i gruppa er vi åpne for muligheten for at noen barn kan bytte gruppe.Ansatte som jobber på Gul og Grønn:
Hanne Nordbach, Pedagogisk leder 100%                                           
Anne Lise Skauge, Pedagogisk leder 100%
Ann-Kristin G. Alstad, Pedagogisk leder 80%
Siri Eggen Hov, Assistent 100% permisjon
Emma Rendum Fagarbeider 70%
Gunn Elin Rangul, Fagarbeider 100%
Christian R. Prestvik, assistent 50%
Inga Marie Heggli, assistent 100%
Eva, lærling 100%

Barnehagen skal i år starte et nytt prosjekt som omhandler barn og rom, og vi ønsker med dette å få rom som bedre inspirerer og utfordrer barna til lek. Gjennom leken vil barna forme vennskap, bruke sin kreativitet og nysgjerrighet og mestre situasjoner som de vokser på. Vi skal veilede barna til kritisk tenking og gjennom medvirkning til sin egen barnehagehverdag skal barna føle tilhørighet og fellesskap. Vi ønsker mangfold i barnegruppa og vi ansatte skal følge barnas interesser når vi legger planer. Gjennom observasjoner skal vi voksne fange opp om barn holdes utenfor leken og sette inn tiltak når dette er nødvendig, alle sammen skal føle at de har noen å være sammen med i barnehagen. Vennskap er et gjennomgående tema gjennom hele året og vi snakker med barna om hvordan vi skal være mot hverandre og hvordan både barn og voksne kan være gode rollemodeller. Hver høst lager vi en vennskapsring med sitater om vennskap som barna er med å forme, samtidig som de setter sitt håndavtrykk på ringen. Vi er opptatt av lek og læring, og har samlingsstunder med basene, samt i mindre grupper for å trene på sosial kompetanse, språk og ulike temaer. På gul og grønnbasen jobber vi for at barna skal føle og oppleve mestring. Barnas følelse av mestring i hverdagen er viktig for utvikling av et positivt selvbilde og selvfølelse. Vi oppmuntrer barna til å prøve selv, og støtter og hjelper barna slik at de klarer oppgaven som de har fått, f.eks. under smøremåltid og i påkledningssituasjoner. Vi er bevisste på å gi utfordringer i forhold til barnas ståsted, og vi skal alltid være en støttende voksen som gir ros og oppmuntring, og fremme barnets mestringsfølelse. Barnehagen skal være et godt sted å være for både små og store. Hverdagen skal være fylt med glede og barna skal få leke i trygge omgivelser som bidrar til at barna utvikler seg. Årets tema i barnehagen er “bøker”, så dette vil også prege samlingsstunder og hverdagen til barna.

Barnehagen vår er en trafikksikker barnehage som tar i bruk beltedyret Tarkus i samtale med barna om trafikk og trafikksikkerhet. Vi har både bøker og musikk om Tarkus og tar i bruk plansjer der vi stiller spørsmål om hva vi må huske på i trafikken under de ulike årstidene. Det hender at Tarkus blir med oss på tur slik at han kan følge med på om vi er gode på å følge trafikkreglene.

 

 

 

 

Publisert: 07.02.2013 09:48 Sist endret: 19.10.2021 07:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051