Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Blå avdeling 1-3 år

På avdeling blå er det pr d.d. 9 barn i alderen 1-3 år. 4 jenter, og 5 gutter.                        

Årets tema vi skal jobbe med er BØKER.

 

Ansatte på blå:

Ida Steinsmo Dybdahl – Pedagogisk leder 100%
Ragnhild Simila – Barnehageassistent 100%
Line Maria By Huse – Fagarbeider 100%

På blå er vi opptatte av at alle barna skal føle seg trygge og bli sett. Vi skal alltid være den støttende voksen som gir ros, oppmuntring for å fremme barnets selvbilde og mestringsfølelse.

Vi synes humor er viktig i hverdagen, og vil at barna skal oppleve glade og trygge voksne.

I denne alderen er tilegnelse av språk viktig. Vi voksne vil legge til rette for ett språkstimulerende miljø, der barna møter språk i alle hverdagssituasjoner. Vi skal fortelle og benevne alt vi gjør, for eksempel i påkledning «nå skal vi ta på buksa, nå må vi ta på skoene». Vi skal legge til rette for gode samtaler i hverdagen, og barna tilegner seg språk gjennom sang, rim og regler og når vi leser bøker og har sangstunder. Vi bruker konkreter og vi bruker bilder for å skape gode samtaler.

I hele år skal vi jobbe med temaet bøker og boka Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen. Vi skal ha samlinger der de ulike dyrene er tema, og når vi er på turer vil se oss rundt i naturen, hva finner vi i skogen som vi har sett i boka? Vi skal også bruke sang og konkreter for å visualisere temaet vi jobber med. Gjennom ulike tema-aktiviteter blir vi bedre kjent med dyrene og skogen, og hva som kjennetegner dem. Det kan være en formingsaktivitet med høstblad på høsten, eller plukking av blomster på våren. Barna deles noen ganger opp i små grupper, slik at vi kan tilpasse innholdet ut fra barnas utvikling. Barnas interesse og fokus vil være med å styre hvordan vi legger opp turer, samlinger og aktiviteter.

Vi har 1 turdag i uka, og turen starter når vi går ut av grinda i barnehagen. Fokuset på småbarn er ikke lengden på turen, men å skape gode opplevelser for lek og læring, kjennskap til nærmiljøet og gi motoriske utfordringer.

 

 


 

 

Publisert: 07.02.2013 09:48 Sist endret: 19.10.2021 07:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051