Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Foreldrearbeidutvalget og Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barna hjem, skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU).

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skapet et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger representanter for et år av gangen. 2 av disse skal sitte i Samarbeidsutvalget.

Oppgaver for foreldrerådet på Frol barnehage er å arrangere juletrefest og sommeravslutning.

FAU-representanter 2021/2022:

Fatima Mohamad Salim Ramadan 

Malin Mossing

Kristin Aakervik

Kristine Musum

Kristin Moan Røstad

Johanne Rødal

 

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 foreldre, 2 ansatte og to representanter for eier (Levanger kommune). Eierrepresentantene er styrer i barnehagen og en valgt politiker.

SU 2021/2022 :

Leder: Marianne S. Nordal

Nestleder: Kristine Musum

Sekretær: Marte Løvli

 

Foreldrerepresentanter: Malin Mossing

Ansatterepresentanter: Marianne S. Nordal og Marie T. Andresen

Eierrepresentanter: Marte Løvli og Iselin Juul Kristiansen Vig

Referat fra møte 201221

Referat fra møte 161220

Referat fra møte 260820

Referat fra møte 14. januar 2020 - vedlegg sak 4/20

Referat fra møte 10. desember 2018 - orientering sak 4/18-19

Referat fra møte 8. desember 2017

Referat fra møte 27. juni 2017

Referat fra møte 31.oktober 2016

 

 

 

 

 

 

  

  

Publisert: 17.11.2011 09:52 Sist endret: 04.05.2022 14:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051