Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kjøttmeisen

Kjøttmeisen er en avdeling med barn i alderen 1-5 år. Den er lokalisert på Frol.

Avdelinga har maks 18 barn.

 

Her vektlegges: 

  • å se det enkelte barn
  • at barna skal oppleve en trygg og stimulerende hverdag med voksne som gir barna mye omsorg og nærhet 
  • at det gis tid og rom til leik både ute og inne.

.

For oss som jobber på Kjøttmeisen er det viktig at barna skal bli trygge og føle at de får omsorg og nærhet av voksne som ser enkeltbarnet. Vi er opptatt av å ta barn på alvor, vise dem respekt og lytte til det de sier og mener.

Vi ser at alle barn er ulike, med forskjellige forutsetninger og behov. Vi vil legge tilrette for et godt omsorgs- og læringsmiljø, som fremmer trivsel, glede, mestring og fremmer et godt selvbilde.

Vi kommer til å dele barna inn i grupper når vi har lesegrupper, lekegrupper og i noen samlingsstunder. Det er fordi vi har stort aldersspenn i barnegruppa vår.

Avdelinga har en grunnbemanning på 3 hele stillinger, 1 barnehagelærer og 2 assistenter. Personalet på Kjøttmeisen er en stabil personalgruppe med lang erfaring i arbeid med barn.

 

 

Publisert: 26.01.2010 12:45 Sist endret: 04.11.2017 14:43 Opprettet av Marte Løvlil
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051