Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Vedtekter

Jfr. Vedtekter for kommunale barnehager

Tillegg til vedtektene Ekne Barnehage

Oppdaterte lokale vedtekter ligger på høyre side i menyen under snarveier.

Vedr. avvikling av sommerferie
Barnas ferie sees i sammenheng med personalets ferieavvikling, som skal være ferdig fastsatt til l. mai i feriearet.

Det må være påmeldt minst 5 barn for at barnehagen skal holde åpent.
Barnehagen holder stengt de 2 siste ukene i juli hvert år.
Barnet er pålagt å ta ut 4 uker sammenhengende ferie i løpet av barnehageåret innenfor tidsrommet fra og med uke 25 til og med uke 33.

Juli er betalingsfri måned.

For skolestartere:
Nytt barnehageår starter 15. august, så siste dag for skolestartere er 14. august.
Barn somstarter på skolen, må ha avviklet 4 uker ferie før 14. august.
Siste frist for oppsigelse er 1. juni
Det er 1 måneds oppsigelsetid (Dvs. at barnet må slutte i juni. Etter denne dato kan ikke plassen sies opp, men løper til 14. august).

Publisert: 29.11.2009 21:01 Sist endret: 03.09.2021 08:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051