Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Betalingssat

Oppholdspriser pr. mnd:  
100% plass kr 3 230
90% plass ikke tilbud
80% plass Ikke tilbud
70% plass ikke tilbud
60% plass ikke tilbud
50% plass Ikke tilbud
Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn   
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr 390
Kjøp av enkeltdager kr 440
Kostpriser  
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.  
Regjeringens forslag til makssats på heltidsplass. Deltitdsplasser bestemmer av kommunen. Informasjon om redusertoppholdsbetaling og gratis kjernetid finnes på kommunens hjemmside: http://levanger.kommune.no/Tjenester-a-a-Barn-og-familie/Barnehage/Redusert-foreldrebetaling/  
Publisert: 02.09.2021 10:54 Sist endret: 02.09.2021 22:37 Opprettet av Randi Hindberg
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051