Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Barn og familie - organisering

Organisasjonskart Barn og familie

Klikk for samlefoto
samlefoto personer

Anne Karin Veisetaune, enhetsleder 
Kjerstin Øye, kommunepsykolog (permisjon)
Ina Marie Myhre, psykologspesialist
Kristin Margrethe Hembre, psykologspesialist
Kari Hveem, psykolog

 


PPT:

Jan Gunnar Johnsen, avdelingsleder
Camilla Govasli Altø
Ida Botterli Andresen
Line Halland Gresdahl 
Erik Guddingsmo
Ingvild Hagerup Indal
Inger Marie Hynne Kvaal
Rolv Sandø
Marieke Scherjon
Monica Snøfugl
Bente Stene 
Jon-Asle Tronstad

Pedagogisk-psykologisk tjeneste – PPT
- e-post: ppt@levanger.kommune.no
Alle kommuner og fylkeskommuner skal i henhold til § 5-6 i opplæringsloven ha ei pedagogisk-psykologisk tjeneste. PPT er en rådgivende tjeneste for barn, unge og voksne med spesielle behov.
PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge opplæringen.


Barnevern: (kontakt)
Kirsti Myrvang - avdelingsleder

Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge ikke blir utsatt for omsorgssvikt eller andre skadelige oppvekstvilkår. 
De sentrale oppgavene til barneverntjenesten er å undersøke og sette i verk frivillige hjelpetiltak, samt fremme forslag om tiltak til fylkesnemnda.
Barneverntjenesten skal gjennomføre og følge opp Fyklkesnemdna sine vedtak

 


 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
Eli Kristin Johansen, avdelingsleder
Marit Beate Asklund
Irene Buran
Nina Børve
Marie Dalen
Gunhild Mo Forberg
Kari Strøm Hammer
Randi Haugskott 
Rannveig Lingen Hegdal 
Aina Helden
Linda Garstad Holmstrand 
Merethe Hovstein-Schjetne 
Ragnhild Hynne
Linn-Therese Fjeldvær Indersund
Renate Gausen Jørgensen
Tone Moslet Kjesbu
Bergljot Kolkmeier
Tove Mette Lind
Ingrid Lund 
Trude Matberg
Marit Molde
Ingjerd Ness
Elin Lunde Pettersen
Mona Elisabeth Ranum
Anne Britt Aunemo Reitan
Tove Solvang Rian 
Tove Seljeskog
Hilde Skauge
Sidsel Skjærvø 
Mari Sevaldsen Skrove
Andreas Storheier
Albertine Strid
Marte Haugan Svendgård 
Guro Vedul Tronstad
Frøydis Aaker

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten gir helsetjenester til gravide, sped- og småbarn, skolebarn og familier.
Avdelingen  har vaksinasjonskontor med tilbud om informasjon og vaksinering ved utenlandsreiser  og vaksinering av voksne.
Avdeling har ansvar for tuberkulose kontroll og oppfølging ved smitte.
Avdelingen gir tjenester til flyktninger, asylsøkere og de som bor ved Leira mottak.
Ergo- og fysioterapi for barn/unge (0-18 år).
Alle tjenester er gratis, med unntak av reisevaksinering og voksenvaksinering.


Historikk ==================== 

100-årsfeiring 3. desember 2011 

       Til toppen av siden 

Publisert: 16.03.2009 12:14 Sist endret: 22.09.2022 08:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051