Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Avtale mellom Levanger kommune og Folkevalgt om bruk og tildeling av nettbrett

Avtale som PDF  -  som word

 

 1. BAKGRUNN
  Levanger formannskap fattet den 02.11.2011 i sak 83/11 vedtak om at det skulle kjøpes inn nettbrett til faste representanter i kommunestyret og komiteene. Bruk av nettbrett fører har både økonomiske og miljømessige positive effekter.  
   
 2. TILDELING
  Faste representanter i kommunestyret og komiteene tildeles hvert sitt nettbrett. Ved signering av denne avtale bekrefter den folkevalgte å ha mottatt et nettbrett av typen Samsung Tab A.
     
 3. BRUK
  Håndteringen av nettbrettet skal være aktsom. Folkevalgte oppfordres til å benytte nettbrettet mest mulig, dette for å opparbeide bedre kompetanse i bruk av verktøyet.
     
 4. EIERSKAP
  Nettbrettet er Levanger kommunes eiendom, og skal i utgangspunktet tilbakeleveres når man slutter i vervet. 
     
 5. LEVANGER KOMMUNES ANSVAR
  Levanger kommune skal gi opplæring i bruk av nettbrettet. Vedlikehold av nettbrettet utføres av Levanger kommune. Feil på bretter som skyldes uaktsom bruk rettes for den folkevalgtes regning. 
   
 6. ANSVARSFRASKRIVELSE
  Kommunen er ikke ansvarlig for tap eller skade på nettbrettet som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll, det samme gjelder for tap av data. Forhold utenfor kommunens kontroll erstattes av den folkevalgte.


Avtalen er utformet i 1 eksemplar som beholdes av Levanger kommune. 

Levanger den      /      2015

……………………                     …………………………….

Levanger kommune                                     Folkevalgt

Til toppen av siden

Publisert: 18.05.2012 15:41 Sist endret: 22.10.2015 12:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051