Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Spillemidler 2021 – sjekkeskjema for innmelding av idrettsanlegg

Planlegger du å søke spillemidler høsten 2021? Fristen for innmelding av nye anlegg er 20.05.21

Det er et krav fra Kulturdepartementet at anlegg som det søkes spillemidler til skal være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Ved årlig innmelding av nye anlegg til Handlingsprogram anlegg benyttes Sjekkeskjema for idrettsanlegg (word). Sjekkskjemaet skal sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt. Dette skal stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner. Anlegg tas ikke inn i Handlingsprogrammet før disse spørsmålene er avklart.

Sjekkskjema fylles ut og sendes idrettskonsulenten innen 20. mai 2021.

NB. Dette gjelder kun nye søknader, og ikke søknader som allerede er på prioriteringslista og skal fornyes eller gjentas i 2021.

 

Ønsker flere søknader til nærmiljøanlegg

Har du planer om å legge til rette for økt aktivitet i ditt nærmiljø? Da kan spillemidler være med å bidra til at dette realiseres.

Nærmiljøanlegg skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdoms (6-19 år), men også lokalbefolkningen for øvrig.

Type nærmiljøanlegg som det kan søkes tilskudd til er flerbruksanlegg, lysanlegg, ballaktivitet, friluftsliv, vinteraktivitet og diverse anlegg.

Det kan søkes om tilskudd på 50% av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr. 50 000 (tilskudd kr. 25 000).

For mer informasjon (side 61-67)

Temakveld: Trøndelag Idrettskrets og fylkeskommunen vil arrangere temakvelder om idretts- og friluftslivsanlegg og spillemiddelsøknader høsten 2021. Dette blir annonsert når datoer er klare for årets søknadsrunde. Gjennomføring av en slik kveld er obligatorisk for alle som søker spillemidler.

Ta kontakt med idrettskonsulenten for mer informasjon!


Kjersti Nordberg
idrettskonsulentPublisert: 06.04.2021 10:31 Sist endret: 06.04.2021 13:35

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051