Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Informasjon om reise i sommer, koronapass og gult vaksinasjonskort fra FHI

Sommerferien nærmer seg og det kan hende du skal reise til land som krever koronasertifikat og har en del spørsmål.

1. Sommerferien nærmer seg og nordmenn som skal reise til land som krever koronasertifikat kan ha en del spørsmål. I den sammenheng har FHI laget en nyhetssak, og Helsenorge har laget en sjekkliste for personer som planlegger reise.

2. Vaksinasjon av barn og unge som skal reiseDet kan være grunner til vaksinasjon som ikke er primært medisinske, som reiser til land der vaksinasjon kreves. I slike tilfeller bør foresatte og barn vurdere ønsket om reisen opp mot eventuelle bivirkninger som kan komme etter vaksine. De fleste bivirkninger etter koronavaksine hos barn er milde og forbigående, og alvorlige bivirkninger er sjeldne. Angående antallet doser som barna kan få:• Barn (og voksne) som har gjennomgått covid-19 regnes som grunnvaksinerte etter 1 dose i Norge. Men enkelte land anser ikke personer som grunnvaksinert etter en kombinasjon av én dose og gjennomgått covid-19. FHI har åpnet for at barn som regnes som grunnvaksinerte etter 1 dose allikevel kan tilbys dose 2 for å oppfylle et innreisekrav.• FHI anbefaler ikke at barn tilbys vaksinasjon utover 2 doser for å oppfylle et innreisekrav, selv om EMA har godkjent oppfriskningsdose (3 doser) ned til 12 år. Det er egne anbefalinger for barn og ungdom med alvorlig svekket immunforsvar knyttet til 3 doser i grunnvaksinasjonen.

3. Vaksinasjon av voksne som skal reiseFolkehelseinstituttets gjeldende vaksineanbefalinger er oppsummert i egen tabell i Vaksinasjonsveilederen. I de medisinske anbefalingene legges det til grunn at gjennomgått covid-19 og én vaksinedose begge anses som immunologiske hendelser. Det innebærer at gjennomgått infeksjon kan telles som 1 vaksinedose i vurderingen av behov for ytterligere doser og videre vaksinasjonsforløp.FHI anbefaler ikke at voksne tilbys vaksinasjon utover de gjeldende anbefalinger for å kunne reise. Det innebærer at voksne ikke bør tilbys vaksinasjon utover 3 doser for å kunne reise. Det er egne anbefalinger utover 3 doser for personer over 80 år, som kan tilbys en 2. oppfriskningsdose (dose 4) med mRNA-vaksine dersom de selv ønsker det, og personer over 18 år med alvorlig svekket immunforsvar som anbefales 3 doser i grunnvaksinasjonen i tillegg til oppfriskningsdose.

4. Feil- eller mangelfull registrering av vaksinasjoner påvirker koronasertifikatetGyldigheten av koronasertifikatet er helt avhengig av at registrerte vaksinasjoner i SYSVAK er korrekte og oppdaterte. Ved feilregistreringer eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger, må personer henvende seg til ansvarlig vaksinasjonssted slik at feil rettes der. Vaksinatør har meldeplikt til SYSVAK, og er ansvarlig for at opplysningene er korrekte.For at helsetjenesten skal kunne gi god hjelp til innbyggere som henvender seg om problemer knyttet til sitt koronasertifikat, bør de be innbyggere om selv å sjekke egne grunndata på www.helsenorge.no under tjenesteområdet Vaksine. Det er også mulig å sjekke den utvidede innsynsløsningen som heter Helseregistre. Denne sjekken er en viktig del av kvalitetsarbeidet for å finne feilen det gjelder.Dersom en eller flere vaksinasjoner ikke vises på innbyggers Helsenorgeside, betyr det at vaksinasjonen ikke finnes i SYSVAK til tross for at det kan virke som vaksinemeldingen er rapportert fra journalsystemet. Samtidig må helsetjenesten kontrollerer sine fagsystemer, for å sikre at feil- eller mangelfulle opplysninger korrigeres.Ved ytterligere spørsmål kan vaksinatør kontakte SYSVAK på sysvak@fhi.no. Hvordan man kan løse problemer knyttet til feil- eller mangelfull registrering er forklart i Korrigering av feil- eller mangelfullt registrerte koronavaksiner

5. Bestilling av WHOs internasjonale vaksinasjonssertifikatEnkelte land krever tilleggsdokumentasjon utenom koronasertifikat, slik som internasjonalt vaksinasjonssertifikat, fra WHO (også kjent som gult vaksinasjonskort, eller gulfebersertifikat), for å dokumentere vaksinasjonsstatus for koronavaksiner. Det internasjonale vaksinasjonssertifikatet er ikke knyttet til EU-forordningen om koronasertifikat, og kravet om dette er først og fremst et lokalt innreisekrav.Dersom innbygger har behov for å få koronavaksiner registrert i internasjonalt vaksinasjonssertifikat, må man henvende seg til helsetjenesten (fastlege, kommunehelsetjenester, privat helseaktør m.fl.). I denne sammenhengen er det ikke en plikt å registrere koronavaksiner i det internasjonale vaksinasjonssertifikatet, og det kan potensielt medføre en kostnad i tilknytning til dette.FHI får en del henvendelser fra privatpersoner som ønsker gult vaksinasjonskort, men privatpersoner skal ikke selv bestille slike vaksinasjonskort fra FHI. Det er kun helsepersonell som kan bestille gule vaksinasjonskort fra FHI og dokumentere vaksinasjon på disse vaksinekortenePublisert: 08.06.2022 13:49 Sist endret: 08.06.2022 14:44

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051