Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Elever 5. - 10. trinn - velkommen til skolen

Til alle elever på 5.-10 trinn og foresatte

Fra neste uke (uke 20) kan vi endelig ønske alle elever fra 5.-10.trinn velkommen tilbake til skolen!

SJEKK INFO FRA DIN SKOLE OM NÅR DU SKAL MØTE!

Det er gitt ut mange regler for hvordan smittevernet skal ivaretas, og alle ansatte er godt informerte og opplærte i veilederen for smittevern før skolen åpner. Alle elever vil også få grundig opplæring når de starter på skolen neste uke.  Reglene handler om god hygiene og at ingen syke elever eller ansatte skal være på skolen. Reglene sier at det skal være minst 1 meter avstand mellom elevene og at trinnene skal deles opp i grupper. Det skal også være faste voksne i gruppene.

Her finner du:

- smitteveileder for barnetrinnet

- Smitteveileder for ungdomstrinnet

Disse reglene krever ganske mye planlegging, og fordi skolene er forskjellige, så vil det bli litt ulike ordninger for å få til å overholde reglene.  Noen skoler åpner mandag og noen åpner tirsdag. Noen trinn vil være på skolen, men også fortsette med litt hjemmeskole.

Skoleskyss:
Skoleskyssen går som før, men det kan hende at det blir satt opp noen andre tider og at flere foresatte må kjøre. Alt dette får elever og foresatte informasjon om fra skolen, og ordningene vil bli vurdert og endret etter hvert når det blir anledning til det.

Risikogrupper
Noen barn/unge er i risiko av medisinske grunner og kan ikke være på skolen nå. Ifølge den norske barnelegeforeningen er det svært få barn/unge som ikke kan møte i skolen.  Elever som etter samråd med fastlege ikke kan være på skolen vil få egne tilbud. Beslutninger om dette må tas av foresatte, og skoleledelse, i samråd med fastlege.

For alle barn/unge gjelder det å overholde generelle smitteverntiltak. De som har milde luftveissymptomer som forkjølelse sår hals eller hoste og føler seg syke, skal være hjemme til de har vært symptomfrie i 24 timer. Det gjelder barn/unge og ansatte i skolen.

Opplæringsplikt og hjemmeundervisning
Det er opplæringsplikt i Norge, men ikke skoleplikt. Foresatte som eventuelt velger å holde sine barn/unge hjemme fra skolen må ta ansvaret for opplæringen selv, og skrive eleven ut av skolen. Skoleeier har da tilsynsplikt og skal sikre at barnet/den unge får opplæring i tråd med gjeldene fag og opplæringsmål.

Takk for ditt bidrag!
Det har vært en spesiell og krevende tid, og vi vet ennå ikke hvordan alt blir framover.  Nå prøver vi å ta tilbake hverdagen så godt vi kan, men det er viktig å snakke om hvordan vi har hatt det og hva vi har erfart så langt. Stenging av skoler og barnehager er et veldig alvorlig tiltak, og vi vet at det har vært vanskelig å ikke møte venner på samme måte som før. Dette har likevel vært nødvendig for å holde smitten nede, og dette har vi så langt lyktes godt med. Nå kan vi glede oss over å møte hverandre igjen!

Når skolene nå åpner for fullt, er det veldig viktig at alle følger smittevernreglene, slik at vi unngår økt smittespredning og ny stengning. Det må vi hjelpe hverandre med å huske på hele tiden.
Jeg takker alle elever for bidraget til å holde smittespredningen nede, alle ansatte for godt arbeid, og alle foresatte for hjelp bistand med hjemmeskole og tilrettelegging i stengingsperioden.  Dette har vært en viktig innsats for samfunnet!

Lykke til med skolestarten! 😊

Med vennlig hilsen

Marit E. Aksnes
Kommunalsjef oppvekst og utdanningPublisert: 08.05.2020 13:11 Sist endret: 08.05.2020 13:20

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051