Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Du kan hjelpe asylsøkende barn

Registrere deg som representant/verge

Du kan registrere deg som representant/verge>>

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil så ta kontakt med deg.


Antall enslige mindreårige asylsøkere som kommer til fylket øker. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag søker derfor etter representanter og verger til denne gruppen.

Fylkesmannen ønsker å komme i kontakt med personer over hele fylket som har god kjennskap til det norske samfunnet, det norske språket og som kan orientere seg i offentlige systemer. Det er en fordel at man bor i nærheten av den man skal representere/være verge for. Akkurat nå er vi spesielt interessert i å komme i kontakt med de som kan ta oppdrag i Stjørdal, Meråker, Leksvik og Levanger.

Hva er representantens/vergens oppgaver?
Representantens og vergens rolle er å ivareta interessene til den enslige mindreårige asylsøkeren, og se til at vedkommende får dekt sitt omsorgsbehov. Du får myndighet som juridisk forelder, men du har imidlertid ikke forsørgeransvaret eller ansvaret for den daglige omsorgen. Enkelt fortalt kan vi si at din oppgave er å sørge for at barnets behov og interesser blir ivaretatt:

  • I møte og samtaler med offentlige myndigheter
  • Kartlegging av behov
  • Skole og helse
  • Trygghet og omsorg
  • Forberede barnet til asylintervju


Hva er enslig mindreårig asylsøker?
En enslig mindreårig asylsøker er et barn eller en ungdom under 18 år som søker asyl i Norge, og som ikke har følge med foreldre eller andre som kan utøve foreldreansvaret. Fra det tidspunktet den enslige mindreårige søker beskyttelse skal Fylkesmannen oppnevne en representant for den mindreårige. Dersom barnet får permanent oppholdstillatelse, har den enslige mindreårige rett på verge etter vergemålsloven.

Får man betaling?
Oppgaven som representant eller verge godtgjøres, det vil si at man får betalt for arbeidet. Dette er en oppgave som fint kan kombineres med studier eller jobb. Du vil selvfølgelig få nødvendig opplæring.

Noe for deg?
For å bli representant for enslige mindreårige asylsøkere eller verge må du legge frem en politiattest, videre vil du bli kredittvurdert. Dersom du kunne tenke deg å ha et meningsfullt oppdrag som representant/verge, håper vi å komme i kontakt med deg.

Til toppen av sidenPublisert: 23.11.2015 08:26 Sist endret: 23.11.2015 08:34

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051