Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Asfaltering og reasfaltering av veger i 2019

Prioriteringsliste for asfaltering av kommunale veger

Det vil bli utført forarbeider før asfaltering som består av rensk av vegkanter og eventuelt grøfter, oppgradering eller utskifting av sandfang.Prioriteringsliste 2019

Reasfaltering på eldre asfaltlag utføres kun ved oppholdsvær og tørr vegbane.

Kommunalteknikk tar forbehold om at vi med våre mannskaper rekker å utføre dette forarbeidet som har avgjørende betydning for når asfaltering kan skje.

Det er ikke avtalt tidsrom for når asfaltering vil bli utført da dette både er væravhengig samt avhengig av asfaltentreprenørs totale oppdragsmengde og vårt eget forarbeide.

Enkelte veger vil bli reasfaltert i deler av vegen som har behov for reasfaltering og ikke hele vegens lengde.

Det pågår i tillegg reparasjoner etter gravearbeider som ble utført i 2018 og siste vinter.

Asfaltentreprenør for sesongen 2019 er Frøseth A/S Verdal som vant vår anbudsutlysning.

Statens vegvesen vil reasfaltere fylkesveg 6866 Staupslia til Gjemblekorsen i uke 32 og fylkesveg 6876 Okkenhaug Buran i uke 36-38.Publisert: 04.06.2019 13:42 Sist endret: 06.06.2019 09:39

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051