Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Spillemidler temakveld 14.04.15

Påmeldingfrist: 12.04.15

Til Ledere/kontaktpersoner i lag og foreninger i Levanger kommune som kan søke spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – søknadsår 2016

A) INNMELDING AV NYE ANLEGG

ALLE idrettsanlegg eller områder tilrettelagt for friluftsliv som det søkes spillemidler til MÅ være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent, enten av Levanger kommune eller Kulturdepartementet.
For å få innvilget en søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må anlegget ha en plass i Idrettspolitisk plan eller Handlingsprogram anlegg 2015-2018.

17.12.2014 vedtok Levanger kommunestyre Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018. Mål og strategier i denne anleggsplanen er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre anleggsutviklingen i Levanger. Handlingsprogram anlegg 2015-2018 er en del av denne planen og for innmelding av nye anlegg i Handlingsprogram anlegg 2015-2018 må vedlagt sjekkskjema benyttes. Sjekkskjemaet skal sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt og anlegg tas ikke inn i handlingsprogrammet før disse spørsmålene er avklart.

Frist for innsending sjekkskjema: 1. april 2015Klikk for større program - sjekklskjema anlegg (word), fylles ut på skjerm

Skjema sendes til idrettskonsulent Anette Bartnes Dalheim

B) TEMAKVELD SPILLEMIDLER

Verdal kommune og Levanger kommune har gleden av å invitere til temakveld om spillemidler tirsdag 14. april 2015! Målgruppen for kvelden er alle ledere og/eller kontaktpersoner i lag og foreninger i Levanger kommune som skal jobbe med søknaden for spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Invitasjon og program.

Påmeldingsfrist: 8. april 2015 - ny påmeldingsfrist 12. april 2015

Påmeldingen sendes til:


Ved spørsmål ta kontakt med idrettskonsulenten.

Anette Bartnes Dalheim
Anette Bartnes Dalheim
idrettskonsulent og frivilligkoordinator/
kulturkonsulent

Til toppen av sidenPublisert: 04.03.2015 13:58 Sist endret: 14.04.2015 22:45

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051