Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Nye enhetsledere/rektorer

Ny ungdomsskole på Røstad og nytt oppvekstsenter/ny barneskole på Frol

Pressemelding: (som PDF)

Kommunestyret i Levanger vedtok 12.12.12 å legge ned ungdomstrinnet ved Frol oppvekstsenter og Nesset ungdomsskole og å bygge en ny ungdomsskole for alle disse elevene på Røstad. Videre vedtok kommunestyret i samme møte å legge ned Mule, Okkenhaug og Frol barnetrinn og å samle alle disse barnetrinnselevene på Frol. Vår nye ungdomsskole vil ved åpning huse ca. 440 elever, mens Frol OS vil ta i mot ca. 520 barneskoleelever fra Frol, Mule og Okkenhaug.

Planlegging av byggeprosessen for den nye ungdomsskolen på Røstad og planlegging av renoveringen av den nye barneskolen på Frol starter tidlig i 2013. Arbeidet med å forberede sammenslåing av skoler starter også opp umiddelbart. Her vil ansatte, elever og foresatte få spille sentrale roller. Enhetsledere/rektorer ved disse skolene er sentrale personer i slikt arbeid i kommunen. Det er derfor nødvendig å få tilsatt enhetsledere/rektorer for disse nye enhetene raskt.

Levanger kommune er i omstilling og det er to enhetsledere/rektorer som får store endringer i sin portefølje, Geir Mediås ved Nesset Ungdomsskole og Bjørg Tørresdal ved Frol OS. Det har vært ført samtaler med disse og tillitsvalgte i desember og ut fra en samlet vurdering, ble følgende administrative vedtak fattet: 

  • Geir Mediås tilsettes som enhetsleder/rektor ved den nye barneskolen på Frol
  • Bjørg Tørresdal tilsettes som enhetsleder/rektor ved den nye ungdomsskolen på Røstad

Begge fortsetter i sine nåværende stillinger ut dette skoleåret, men da med tilleggsoppgaver.Den nye barneskolen på Frol vil få tilstrekkelig areal ute og inne innenfor eksisterende rammer, men det må gjøres tilpasninger av bygget for å ivareta de behov man har i en tidsriktig barneskole. Det er store muligheter for å utvikle uteområdet for bedre å ivareta pedagogiske og trafikksikkerhetsmessige behov. Uteområdet vil blant annet utvikles i samarbeid med lokale lag og foreninger.

Den nye ungdomsskolen på Røstad skal utvikles i nært samarbeid med andre aktører på Røstad og i særlig grad sammen med HiNT og Statsbygg. Det vil være muligheter for å videreutvikle prosjektet Estetikk og opplevelser på Røstad til å bli et helhetlig rekreasjonsområde/nærmiljøanlegg for kommunens innbyggere.

For ytterligere opplysninger, kontakt:Publisert: 02.01.2013 08:24 Sist endret: 06.01.2013 09:16

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051