Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger har fått tildelt Olavsrosa

Trehusbyen Levanger har blitt tildelt Olavsrosa, formell overrekkelse skjedde på Torvet den 31. juli 2013.

Overrekelse_Olavsrosa

Offisiell overrekkelse av Olavsrosa ved Bjørn Ølander, styreleder i Norsk Kulturarv
 

Olavsrosa

----------------

Stiftelsen Norsk Kulturarv gir med dette Trehusbyen Levanger ved Levanger kommune tillatelse til å bruke det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa.

Tillatelse til å bruke kvalitetsmerket blir gitt etter ei grundig og streng vurdering. Vurderinga legger vekt på den kulturhistoriske verdien, hvordan den er tatt vare på og gjort tilgjengelig for et interessert publikum.Klikk for tildelingsbrev i PDF Søknaden har vært til behandling i Fagrådet i Norsk Kulturarv, og vedtak om tildeling ble gjort av styret 12. juni 2013. Styret har utarbeidet følgende begrunnelse:

Trehusbyen Levanger tildeles kvalitetsmerket Olavsrosa som en " pionerby" som en av få helhetligebebyggelser i Norge fra den korte byggeperioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangloven av 1904. Byplan og arkitektur gjenspeiler denne perioden og representerer både kulturhistoriske og miljømessige verdier som det er nødvendig å forvalte slik at kvalitetene ikke går tapt.

Olavsrosa - våre beste opplevelser
Levanger-Avisa 6. juli 2013 - klikk for artikkel i PDFNorsk Kulturarv sitt kvalitetsmerke Olavsrosa skal vise publikum hvor de kan finne enestående opplevelser med røtter i vår kulturarv. Som innehaver av Olavsrosa har dere derfor rett til å bruke kvalitetsmerket aktivt som et virkemiddel i profilering av deres produkt.

----------------

Den formelle overrekkelsen av Olavsrosa vil foregå på Torvet den 31. juli 2013.

Norsk Kulturarv vil være representert med styreleder Bjørn Ølander og redaktør for magasinet Kulturarven Mathias Øvsteng.
 Til toppen av siden

 Publisert: 09.07.2013 15:13 Sist endret: 05.08.2013 23:45

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051