Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger «Trafikksikker kommune»!

Bli med på å skape Levanger enda tryggere!

Like før jul ble Levanger kommune godkjent som «Trafikksikker kommune». Det betyr at kommunen innfrir kriteriene Trygg Trafikk setter for å være en del av godkjenningsordningen. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke kommer til å skje trafikkulykker i vår kommune, men godkjenningen skal være et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Levanger er den 3dje kommunen i «gamle» Nord-Trøndelag som er godkjent.

I løpet av 2017 har Levanger kommune arbeidet aktivt for at alle sektorer og tjenester skal ha fokus på trafikksikkerhet som en naturlig del av sin virksomhet, og har også involvert frivillighet og næringsliv i dette arbeidet. Revidering av Temaplan trafikksikkerhet har vært en viktig del av dette arbeidet, og blir politisk behandlet i løpet av januar 2018. Temaplanen forplikter både de kommunale tjenestene, kommunens trafikksikkerhetsutvalg, frivillige lag og foreninger og næringsliv til å jobbe mot felles visjon: Null hardt skadde/drepte i Levanger innen 2030.

For å nå målene, må arbeidet rettes enda mer mot trafikantenes adferd og holdninger – både blant kjørende, gående og syklende. En defensiv adferd, der alle tar hensyn til hverandre og hvor refleks og hjelm blir like naturlig å bruke som bilbelte, er noe av det vi ønsker å oppnå. Dette krever innsats fra alle!

Bli med på å skape Levanger enda tryggere!

Hva er "Trafikksikker kommune"?

Klikk for større bilde

Klikk for større foto

Til toppen av siden  Publisert: 05.01.2018 14:28 Sist endret: 29.08.2018 10:50

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051