Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunale barnehager fra høsten 2012

Pressemelding

Det er i media skapt utsikkerhet om hvorvidt Levanger kommune planlegger å legge ned to små kommunale barnehager fra høsten 2012.

Det foreligger ikke planer om å legge ned kommunale barnehager i 2012.

I barnehagebruksplanen, som ligger til politisk behandling, er det skissert forskjellige alternativ for strukturendring uten at disse er kostnadsberegnet.

Administrasjonsutvalget i Levanger kommune vedtok å starte en organisasjonsutviklingsprosess hvor det skal vurdere effektiviseringstiltak for all kommunal virksomhet, herunder også barnehagesektoren.

Dette arbeidet vil munne ut i behandling i kommunestyret i november 2012. Eventuelle strukturendringer i barnehagesektoren vil først bli iverksatt fra høsten 2013. Foreldre kan derfor med stor trygghet søke seg til alle kommunale barnehager i 2012.Publisert: 22.02.2012 09:26 Sist endret: 25.02.2012 14:15

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051