Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Hvem fortjener Byggeskikkprisen 2020?

Nå kan du foreslå hvilket bygg, anlegg, park eller byrom som fortjener Levanger kommunes Byggeskikkpris 2020

Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og i samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske, estetiske og stedlige kvaliteter. Gjennom byggeskikkprisen anerkjennes de gode eksemplene og synliggjør hva som er god kvalitet.

Prisen kan tildeles:

  • Nybygg, tilbygg og påbygg
  • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
  • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer
  • Tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer og byrom ol.
  • Byggverket må oppfylle kriteriene for god og forbilledlig byggeskikk

Alle har anledning til å foreslå kandidater. Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de 5 siste årene.

Du kan foreslå kandidater på følgende måte:

Send ditt forslag til: postmottak@levanger.Kommune.no innen 16.10.2020

Merk e-post: «Byggeskikkprisen 2020»

Se tidligere prisvinnere og mer info her: https://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Kultur-og-fritid/Priser-og-stipend/Byggeskikkpris/

Beste hilsen fra
Tove Nordgaard
Byantikvar/Sivilarkitekt MNALPublisert: 05.10.2020 09:09 Sist endret: 16.10.2020 23:54

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051